U bent hier

Checklist van de verplichte controles (professionnels)

Controle van de slibafscheider en van de koolwaterstofafscheider

  • periodieke controle: jaarlijks
  • aanvullende controle: op vraag van de bevoegde overheid, bij wijziging van de installatie of voordat de vergunning wordt vernieuwd

Controle van enkel- en dubbelwandige bovengrondse tanks

  • periodieke controle: minstens om de 15 jaar
  • aanvullende controle: op vraag van de bevoegde overheid, bij wijziging van de installatie of voordat de vergunning wordt vernieuwd

Controle van het register van ophaling van de gevaarlijke afvalstoffen

  • op vraag van de bevoegde overheid (BIM of gemeente waar de uitbating zich bevindt)
Datum van de update: 14/09/2022