U bent hier

Onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen (professionnels)

U heeft een onderhouds- en reparatiewerkplaats voor motorvoertuigen en wenst de uitbatingsvoorwaarden van uw milieuvergunning beter te begrijpen? U wenst een onderhouds- en herstelwerkplaats te openen of over te nemen en de wettelijke voorwaarden te kennen die u moet naleven om deze beroepsactiviteit uit te oefenen?
Deze gids verstrekt toelichtingen bij uw verplichtingen en vestigt uw aandacht eveneens op mogelijke afwijkingen. In dat geval moet u officieel een wijziging van de voorwaarden aanvragen bij de overheid die uw vergunning uitreikte.

Is deze gids ook bedoeld voor u?

Deze gids is bedoeld voor u indien: 

Deze voorwaarden zijn ook op u van toepassing als uw werkplaats dient:

 • voor het onderhoud van touringcars, bussen, aanhangwagens, tram;
 • voor het demonteren en monteren van banden op velg (bandencentrale).
 • u een onderhouds- en reparatiewerkplaats voor motorvoertuigen uitbaat;
 • hulpstukken plaatst op voertuigen (alarm, airconditioning, open dak,...).

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

Uw onderhouds- en reparatiewerkplaats maakt deel uit van een ingedeelde inrichting waarvoor een milieuvergunning is vereist (rubriek 13).

De drijfkracht van uw werkplaats bepaalt de indeling. Neem voor de berekening daarvan alle machines of vaste gereedschappen (vb.: bruggen, bandenlichters,…) in aanmerking.

Worden voor de berekening van de drempel van de indeling niet in aanmerking genomen:

 • handgereedschappen (boormachines, schroefmachines, boorapparaten,…)
 • machines die werken met perslucht (rubriek 71).

Berekening van de drempel

Indeling van de werkplaats

Drijfkracht ≤ 20 kW

Klasse 2

Drijfkracht > 20 kW

Klasse 1B

 • Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw milieuvergunning bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf). 

Waarom deze voorwaarden

Uw verplichtingen betreffen:

 • het beheer en het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen ;
 • de veiligheid inzake opslag van gevaarlijke producten;
 • de regelgeving betreffende afgedankte voertuigen.

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

 • een harmonieuze samenleving tussen garagehouders en hun omgeving mogelijk te maken;
 • de veiligheid te garanderen;
 • het milieu te beschermen, en vooral verontreiniging van de bodem en het grondwater te vermijden. 

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichtingen wat betreft:

De checklist van de verplichte controles informeert u over de verplichtingen inzake controle.

Datum van de update: 14/09/2022