U bent hier

Uw verplichtingen op het vlak van regelmatige controles en onderhoudsbeurten (professionnels)

a. Controles en onderhoudsbeurten
b. Diagnose

a. Controles en onderhoudsbeurten

 • Laat uw verwarmingsketel regelmatig controleren en onderhouden door een erkend  EPB-verwarmingstechnicus

  De periodieke  EPB-controle omvat:

  • het onderhoud van de reiniging van de verwarmingsketel en het verbrandingsgasafvoersysteem;
  • de regeling van de brander;
  • de controle van de naleving van de eisen van de goede werking van de verwarmingsketels;
  • de controle van het verslag van het vegen van de schoorsteen-of de inspectie vor de collectieve leidingen;
  • aanbevelingen over eventueel te ondernemen acties in het kader van de omschakeling van L-gas naar H-gas

  Opmerking: u kunt het verbrandingsgasafvoersysteem laten reinigen door een schoorsteenveger.

Voor verwarmingsketels op aardgas: minimum om de 2 jaar. 

Voor verwarmingsketels op stookolie: minimum één keer per jaar.

 • Bewaar de controleattesten gedurende 5 jaar in uw logboek. 

U moet ze kunnen voorleggen wanneer Leefmilieu Brussel uw installaties aan een controle onderwerpt. 

 • Laat de nodige herstellingen of correcties uitvoeren indien de controle niet-conformiteiten aan het licht brengt die onmogelijk onmiddellijk kunnen worden opglost. 

  Indien uw systeem niet conform is, vermeldt de specialist de maatregelen die moeten worden getroffen in het attest.

  Hij stuurt een kopie van dit attest naar de afdeling Energie van Leefmilieu Brussel.

  U hebt dan 5 maanden de tijd om de nodige werken en een nieuwe controle te laten uitvoeren.

 • Heeft  uw verwarmingsketel een nominaal opgenomen vermogen van meer dan 1 MW? een beperking van de emissies van verontreinigende stoffen is verplicht

Top

b. EPB-diagnose

 • Vóór 1 januari 2024 en vervolgens om de 5 jaar, moet u een diagnose laten stellen door een erkend EPB-verwarmingsadviseur

  Doe een beroep op de EPB-verwarmingsketel van type 2.

  De adviseur beoordeelt uw installatie met behulp van de software Audit H100, die wordt verstrekt door Leefmilieu Brussel. Het doel van deze diagnose is:

  • de energieprestaties van de installatie en van de verwarmingsketels te beoordelen;
  • te controleren of de wettelijke vereisten -en de invoering van het minimale onderhoudsprogramma worden nageleefd;
  • te bepalen of de verwarmingsketel of het systeem overgedimensioneerd is;
  • u te adviseren over de optimalisering of de vervanging van uw systeem;
  • aanbevelingen te doen over eventuele acties die moeten worden ondernomen in het kader van de omschakeling van L-gas naar H-gas.

  Indien uw systeem niet conform is, zal de specialist in het verslag vermelden welke maatregelen moeten worden ondernomen.
  Hij stuurt een kopie van het verslag naar de afdeling Energie van Leefmilieu Brussel.
  U hebt vervolgens 5 maanden om de nodige werken en een nieuwe controle te laten uitvoeren

Top

Datum van de update: 14/09/2022