U bent hier

Uw nieuwe installatie: eerste stappen (professionnels)

a. Oplevering van de installatie
b. Logboek

a. EPB-oplevering van de installatie

 • Indien u een al dan niet nieuwe verwarmingsketel installeert, laat de installatie valideren door een erkend EPB-verwarmingsadviseur 

  Indien uw installatie niet conform is, verstuurt de adviseur een kopie van het attest van niet-conformiteit naar Leefmilieu Brussel (Afdeling Energie).

  U hebt 5 maanden de tijd om uw installatie in overeenstemming te brengen en een nieuwe controle te laten uitvoeren.

  Deze “oplevering van het verwarmingssysteem” is bedoeld om na te gaan of de installatie voldoet aan de verschillende vereisten die zijn  voorzien in de EPB-verwarmingsreglementering.

Top

b. Logboek

 • Houd een “logboek” bij.  Dit is een dossier dat alle documenten over  uw verwarmingsinstallatie bevat. 

  Bewaar het logboek (in papieren of elektronisch formaat) ter plaatse en houd het stipt bij: alle tussenkomsten moeten erin worden opgetekend (installatie, validatie, controles, …).

  De pagina "EPB-verwarmingsreglementering" geeft u meer informatie over de inhoud ervan

Top

Datum van de update: 14/09/2022