U bent hier

Nieuwe of bestaande verwarmingsketels (professionnels)

U gebruikt een verwarmingsketel met een nominaal ingangsvermogen van 100 KW of meer, die al is aangegeven of gedekt door een milieuvergunning? Deze vergunning vermeldt de voorwaarden die u moet naleven voor deze installatie.
Gaat u een gloednieuwe verwarmingsketel installeren of de brander vervangen? Indien deze nieuwe ketel een nominaal ingangsvermogen heeft van 100 KW of meer, dan moet u hem aangeven of over een milieuvergunning beschikken. Uw toelating of vergunning vermeldt de voorwaarden die u moet naleven voor deze installatie.
Wilt u de exploitatievoorwaarden die in het officiële document staan, beter begrijpen?
Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: controles, kenmerken en uitrustingen van de stookruimte, enz. Hij vermeldt ook de mogelijke afwijkingen, die u altijd officieel moet aanvragen. 

Is deze gids ook bedoeld voor u?

Deze gids is bedoeld voor u indien: 

Uw verwarmingsketel maakt deel uit van de ingedeelde inrichtingen (rubriek 40). 

  • u beschikt over een reeds geïnstalleerde en vergunde verwarmingsketel, of indien u al dan niet een nieuwe verwarmingsketel installeert;
  • deze verwarmingsketel werkt op stookolie of aardgas; 

    Deze voorwaarden gelden niet voor u indien uw verwarmingsketel vaste brandstoffen (hout, pellets, …) gebruikt.

  • het verwarmingssysteem de warmte doorgeeft met behulp van water (vloeistof);
  • en uw verwarmingsketel een nominaal ingangsvermogen heeft van minstens 100 kW.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

U moet alle voorwaarden die zijn vastgelegd in het besluit betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen en in het besluit  betreffende het onderhoud en de controle van verwarmings- en klimaatregelingssystemen. Uw milieuvergunning vermeldt uw essentiële verplichtingen, maar bevat niet noodzakelijk alle details van de wetgeving. In deze besluiten vindt u een uitvoerige beschrijving van uw wettelijke verplichtingen.

   De pagina "EPB-verwarmingsreglementering" geeft u meer informatie.

  • Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf). 

Waarom deze voorwaarden? 

De wetteksten zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 2010/31/EU, die de energieprestatienormen voor gebouwen vastlegt. Het hoofddoel van deze normen is energie te besparen.

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

  • de veiligheid te garanderen;
  • de energie-efficiëntie van de nieuwe installaties te garanderen;
  • het milieu te beschermen.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichting wat betreft:

De checklists geven een overzicht van de verplichte controles en onderhoud.

Datum van de update: 14/09/2022