U bent hier

Uw verplichtingen tot regelmatige controle (professionnels)

Type opslagtank Vervaldatum voor de 1e controle en frequentie van de volgende periodieke controles       Vervaldatum voor de inconformiteitstelling
Bestaande, niet-ingegraven opslagtank, niet uitgerust met:
 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht
 • een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem)
Eerste periodieke controle voor 27/08/2020

en daarna elk jaar tot 27/08/2023

Vanaf 27/08/2023
Bestaande, niet-ingegraven opslagtank, uitgerust met:
 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht
 • een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem)
Eerste periodieke controle voor 27/08/2024

daarna om de 5 jaar

 
 • De expert in het vlak van opslaginstallaties moet het volgende controleren:
 • Stookolie opslagtank:
 1. de buitenwand, de stabiliteit van de opslagtank en de staat van de inkuiping;
 2. de lekdichtheid van de aansluitingen;
 3. de hulpstukken zoals ontluchtingsleidingen en peilstok;
 4. de doeltreffendheid van de beveiligingssystemen (overloopbeveiliging en lekdetectie) en de werking van de alarmen;
 5. de aanwezigheid van water of sedimenten in de opslagtank;
 6. de inhoud van de inkuiping, de aanwezigheid van water en slib, de staat van de uitwendige bescherming tegen corrosie in het geval van opslagtanks in de openlucht.
 • Directe omgeving van de opslagtank:
 1. de eventuele verontreiniging in de omgeving van de opslagtank, zijn toebehoren en het vulpunt.

Aan het einde van de controle, geeft de expert u een controleverslag en zal evenzeer een kopie bezorgen aan de bevoegde overheid in kader van uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente) binnen de 30 dagen na de uitvoering van de controles.

 • Bewaar alle controleattesten in uw register. U moet ze kunnen voorleggen wanneer Leefmilieu Brussel uw installaties aan een controle onderwerpt.

In functie van de resultaten van de controle

Resultaat van de controle

Uw actie

De controle wijst op een probleem, met of zonder bodemvervuiling

Stuur binnen 8 dagen na de controle het verslag naar de bevoegde autoriteit voor uw toestemming (gemeente) of uw milieuvergunning (Leefmilieu Brussel) per post, e-mail of fax.    

De installatie is in orde:

de expert in het vlak van opslaginstallaties plaatst een groen controleplaatje op de vulleiding, in de buurt van de vulmond.

U hoeft het controleverslag niet op te sturen maar moet het bewaren in uw register.

Indien de controle onregelmatigheden maar geen bodemvervuiling aan het licht heeft gebracht:

de expert in het vlak van opslaginstallaties plaatst een oranje controleplaatje op de vulleiding, in de buurt van de vulmond.

Voer zo snel mogelijk, uiterlijk zes maanden na de datum van het controleverslag, de nodige herstellingen uit.

U mag de opslagtank verder blijven gebruiken, maar indien de herstellingen niet binnen deze termijn werden uitgevoerd, zult u uw installatie definitief buiten gebruik moeten stellen.

Voor herstellingen in verband met de lekdichtheid moet u een beroep doen op een expert in het vlak van opslaginstallaties en de attesten van de herstelling naar de bevoegde autoriteit opsturen.

Indien de controle wijst op bodemvervuiling:

 • de expert in het vlak van opslaginstallaties plaatst een rood controleplaatje op de vulleiding, in de buurt van de vulmond.

Raadpleeg onze pagina over uw verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving.

Vervang de opslagtank of laat hem zo snel mogelijk (binnen max. 6 maanden) herstellen door een expert in het vlak van opslaginstallaties

Bezorg in dat geval de attesten van herstelling binnen 8 dagen aan Leefmilieu Brussel.

Als de opslagtank niet meer kan worden hersteld, moet u hem definitief buiten gebruik stellen en daarbij de juiste procedure volgen. 

 

Datum van de update: 14/09/2022