U bent hier

Checklist van de documenten die u moet bewaren en kunnen voorleggen bij een controle = register (professionnels)

  • een kopie van de plannen van de opslagtank
  • de attesten van conformiteit met de normen afgeleverd door: de constructeur, de transporteur, de installateur
  • de controleverslagen (ontvangen tijdens de plaatsing en periodieke controles), gedateerd en ondertekend
  • de attesten van herstellingen of interventies
  • de traceerbaarheidsdocumenten die de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen aantonen (die 5 jaar moeten worden bijgehouden)

 

Opgelet:

Alle documenten die een controle of een herstelling bewijzen, moeten de naam vermelden van de persoon die de controle of herstelling heeft uitgevoerd, alsook de naam van de onderneming.

Datum van de update: 14/09/2022