U bent hier

Niet-ingegraven stookolie opslagtanks (professionnels)

U beschikt over een niet-ingegraven of bovengrondse stookolie opslagtank, reeds aangegeven of gedekt door een milieuvergunning? Deze toelating geeft de voorwaarden weer die u dient te respecteren voor deze installatie.
Gaat u een nieuwe niet-ingegraven stookolie opslagtank installeren? Dan moet u dit melden of over een milieuvergunning beschikken. Uw toelating of vergunning vermeldt de voorwaarden die u moet naleven voor deze installatie.
Wilt u de uitbatingsvoorwaarden die in dit officiële document staan beter begrijpen?
Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: gebruik, plaats, controles, onderhoud, enz. 
Hij vermeldt ook de mogelijke afwijkingen, die u altijd officieel moet aanvragen. 

Is deze gids ook bedoeld voor u? 

Deze gids is bedoeld voor u indien:   

Uw stookolie opslagtank behoort tot de ingedeelde inrichtingen waarvoor een aangifte of milieuvergunning vereist is (rubriek 88.3).

  • u een niet ingegraven stookolie opslagtank uitbaat van 3.000 liter of meer;
  • uw stookolie opslagplaats in niet ingegraven opslagtank is ≥ 3.000 liter;
  • u een of meerdere stookolie opslagtanks installeert of vervangt;
  • de opslagtank  aangesloten is op een verwarmingsketel.

Deze voorwaarden zijn niet op u van toepassing in bepaalde specifieke gevallen. 

Deze gids is niet voor u bedoeld indien:

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf).

Waarom deze voorwaarden?  

De voorwaarden zijn gebaseerd op de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel :

  • de veiligheid te garanderen;
  • het milieu te beschermen en vooral verontreiniging van de bodem en het grondwater te vermijden.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichtingen wat betreft:

De checklists geven een overzicht van de verplichte controles van uw opslagtank en van de documenten die moeten worden bijgehouden en voorgelegd bij een controle.

Datum van de update: 12/05/2022