U bent hier

Verplichte onderhoudsbeurten en controles (professionnels)

Voor alle persluchtinstallaties

 • Voer elk jaar een volledige inspectie uit van de installatie, of laat deze uitvoeren, om eventuele lekken in het persluchtcircuit aan het licht te brengen. Een auditieve inspectie volstaat, maar u kunt ook lekdetectieproducten of zeepwater gebruiken.
 • Houd u nauwgezet aan de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. 

  U bent verantwoordelijk voor het goede onderhoud van de compressoren, de reservoirs, de persluchtleidingen en de andere uitrustingen van de installatie (pistolen, kleppen, ...).

 • Zie er doorlopend op toe dat uw persluchtinstallatie optimaal werkt, en tracht hinder zoveel mogelijk te beperken.
 • Zie erop toe dat de temperatuur van de invoerlucht van de compressor altijd lager is dan 35°C.
 • Ontlucht de reservoirs en de uitrustingen onder druk regelmatig.

 

Voor reservoirs van minder dan 300 liter

 • Controleer elk jaar de luchtcompressor, het persluchtreservoir en de veiligheidsvoorzieningen.

 

Voor reservoirs van meer dan 300 liter

 • Laat de reservoirs regelmatig controleren door een bevoegd deskundige. Deze laatste bepaalt de frequentie van de controles, maar tussen 2 controles mag maximum 5 jaar verstrijken. 

  De deskundige controleert in het bijzonder de staat van het reservoir (sporen van roest) en de werking van de veiligheidsvoorzieningen. Indien nodig vult hij zijn onderzoek aan met een hydraulische proef.

  Na de controle levert de deskundige een certificaat af waarop de uitgevoerde operaties, de vaststellingen en het tijdstip van de volgende controle zijn vermeld.

 • Bewaar het certificaat van de deskundige en stel het ter beschikking bij controles.
Datum van de update: 18/02/2022