U bent hier

Uw installatie: eerste stappen (professionnels)

a. De normen en de uitrustingen
b. Plaats
c. Isolatie
d. Energiebesparing
e. Het opstarten van de installatie

a. De normen en de uitrustingen

Wettelijke normen

 • Alle uitrustingen onder druk van het persluchtcircuit (leidingen, pistolen, veiligheidstoebehoren, ...) moeten het “CE”-merk hebben.

  Alle uitrustingen onder druk moeten het “CE”-merk dragen:

  Dit merk bevestigt de conformiteit van de uitrustingen met de geldende normen.

 • Het persluchtreservoir moet een kenplaat dragen, die in het bijzonder het ”CE”-merk draagt. 

  De kenplaat vermeldt minstens de volgende informatie:

  • het “CE”-merk (+ eventueel de 2 laatste cijfers van het jaar);
  • het nummer van de organisatie die instaat voor de CE-keuring;
  • de maximale bedrijfsdruk PS in bar;
  • de maximale (Tmax) en minimale (Tmin) bedrijfstemperatuur in °C;
  • de inhoud van het vat V (in liter);
  • de naam of het merk van de fabrikant;
  • het type en serie- of partijnummer van het drukvat.
 • Het reservoir moet met een volledige gebruiksaanwijzing worden geleverd. 

  De handleiding moet minstens de volgende informatie verschaffen:

  • dezelfde inlichtingen als op de kenplaat;
  • het beoogde gebruiksgebied;
  • de voor de veiligheid van het drukvat noodzakelijke installatievoorschriften;
  • de onderhoudsvoorschriften.

  De handleiding moet de tekst bevatten in het Nederlands, het Frans en het Duits.

 

Uitrustingen 

 • Elektrische motoren moeten voorzien zijn van een kenplaat die het maximale toerental, het voltage en het amperage dat de machine aankan, vermeldt. Deze kenplaat moet zichtbaar aangebracht zijn.
 • De compressor of het reservoir is uitgerust met een manostaat die de luchtcompressie stopt zodra de maximale werkdruk is bereikt.

Voor alle nieuwe persluchtproductiecentrale :

 • Het persluchtnet moet aangepast zijn aan de persluchtbehoeften.
 • Het gesloten netwerk heeft een lichte helling.
 • (Het) drukvat(en) wordt/worden direct  onder de compressor(en) geplaatst. 

  Deze locatie maakt het mogelijk fluctuaties van het luchtdebiet te beperken. 

 • Afsluitkranen die het mogelijk maken om een deel van het circuit  te isoleren (werken, ...) worden voorzien.
 • Ontluchtingskranen worden voorzien op de lage punten.
 • Een droogapparaat wordt voorzien om de condensatie in het circuit te beperken.
 • Zo dicht mogelijk bij de gebruikers worden filters voorzien.  

Top

b. Plaats

 • Om een hoger rendement van de installatie, zet de compressor niet in een stookruimte of in een lokaal waar de temperatuur tot boven de 35 °C kan oplopen.
 • Plaats de compressor op een voldoende geventileerde plaats.
 • Zet een persluchtreservoir nooit in de nabijheid van ontvlambare of gevaarlijke stoffen.
 • Indien de compressor en het bijhorende reservoir in open lucht staan opgesteld, moeten ze tegen weer en wind worden beschermd.
 • Vermijd toegang van buitenstaanders tot het reservoir: plaats een hek of tref andere maatregelen om onbevoegden op een afstand te houden.
 • Indien de compressor dicht bij een weg staat, moet rond de compressor een hek, muurtjes of blokken worden geplaatst, om te vermijden dat voertuigen ertegenaan rijden.
 • Zorg dat het reservoir stabiel staat, om te vermijden dat het omkantelt. Maak het indien nodig stevig vast aan de grond of aan een stabiele structuur (verplicht indien het in open lucht staat).

Top

c. Isolatie

 • Zet de compressor zo dat trillingen niet worden doorgegeven aan de muren en vloeren van het gebouw, aan de aangrenzende bouwwerken, aan het persluchtcircuit: zet de machine op dempers (silent blocks), veren, enz.
 • Installeer de elektrische motoren van de compressoren zo dat ze zo geruisloos mogelijk werken. Plaats de elektrische motoren (of de luchtcompressor in zijn geheel) indien nodig in een geluidsisolerende omkasting. Zorg in dat geval ook voor ventilatie.

Top

d. Energiebesparing

Voor alle nieuwe installaties

Kies altijd de beste technologie, op maat van uw onderneming, om het energieverbruik van uw persluchtinstallatie zo laag mogelijk te houden.

 • Stem de persluchtproductie af op de vraag.
 • Zorg dat het persluchtreservoir goed is gedimensioneerd, volgens het luchtdebiet van de installatie. 

  Het volume van het reservoir moet het ideale volume zo dicht mogelijk benaderen: 

 • Zorg voor technologieën met een hoog rendement: dubbelwerkende compressoren, met meerdere druktrappen, …
 • Kies elektrische motoren met een hoog conversierendement (label IE 2, IE 3) en/of installeer een geschikte regelmodus. 
 • Zorg ervoor dat het reservoir is uitgerust met: 
  • een of meer veiligheidskleppen (die opengaan voordat of zodra de maximale druk is bereikt en die vermijden dat de maximale druk wordt overschreden met meer dan 10%);
  • een goed in het zicht geplaatste manometer, die de maximale druk duidelijk aangeeft op zijn afleesschaal;
  • een ontluchtingskraan.

 

Voor nieuwe installaties van meer dan 20 kW op hetzelfde circuit

 • Beperk de bedrijfsduur bij nullast: stem het persluchtdebiet af op de last (met name door variatie van de snelheid van de schroefcompressoren of trapsgewijze opstelling van de zuigercompressoren).

 

Voor nieuwe installaties van meer dan 50 kW  - indien behoefte aan warm water

 • Gebruik een warmtewisselaar om de warmte van de compressor te recupereren om het water te verwarmen. 

  Indien de warmterecuperatie niet is aangepast aan uw onderneming, kunt u een afwijking vragen. U moet uw aanvraag motiveren. U kunt uiteraard een alternatieve oplossing voorstellen.

Top

e. Het opstarten van de installatie

 • Laat uw installatie controleren en certificeren door een bevoegd deskundige alvorens ze in bedrijf te stellen. 

  De deskundige moet het volgende controleren:

  • de correcte montage van de installatie;
  • de dichtheid van het systeem;
  • de goede werking van de veiligheidsvoorzieningen.

  Hij bezorgt u een certificaat na de controle.

 • Bewaar het gunstige verslag van de deskundige, zodat u het kunt voorleggen bij controles. 

 

Voor nieuwe reservoirs

 • Kijk goed na dat u bij de levering van de installatie ook de handleiding van de fabrikant ontvangt.
 • Kijk vóór u het reservoir installeert of het gebruik dat u ervan wilt maken, overeenkomt met het gebruik dat de fabrikant voorziet.

 • Controleer, op het moment van de plaatsing, of de installatie voldoet aan de voorwaarden die in de handleiding staan vermeld.

Top

Datum van de update: 18/02/2022