U bent hier

Uw koelinstallatie, klimaatregelingsinrichting of u warmtepom (professionnels)

a. Definities
b. Ontwerp, oplevering en indienststelling

a. Definities

Een koelinstallatie omvat de apparatuur en toebehoren die nodig zijn voor de werking van een koelcircuit, met inbegrip van die van de klimaatregelings- en warmtepompsystemen.

De koelvloeistof is de vloeistof die in een koelcircuit wordt gebruikt voor warmtetransport en die:

  • warmte absorbeert bij een lage temperatuur en druk en warmte afstaat bij een hoge temperatuur en druk.

Als exploitant, bent u verantwoordelijk voor uw installatie:

gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s) of verboden vloeistoffen (CFK’s HCFK’s) betreft. De periodieke lekdichtheidscontroles, de volledige onderhoudswerkzaamheden en de eventuele herstellingen aan delen van de installatie met koelvloeistoffen die tot de ozonlaag afbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen behoren, moeten door een bevoegd koeltechnicus worden uitgevoerd.

Meer info op de bevoegd koeltechnicus en de geregistreerd koeltechnisch bedrijf

Top

b. Ontwerp, oplevering en indienststelling

Bij het ontwerpen van een installatie en voordat ze in dienst wordt gesteld, moet u de veiligheidsmaatregelen op het gebied van incidentele emissies van koelvloeistoffen en op het gebied van publiek bescherming naleven:
Alleen een bevoegd koeltechnicus mag materiaal installeren dat gefluoreerde broeikasgassen kan bevatten. 
De installatie moet bestand zijn tegen voorspelbare trillingen.
Bij de productie en de plaatsing moet de installatie voldoen aan de Europese norm NBN.EN.378 of aan elke andere gelijkwaardige norm, of aan elke andere gelijkwaardige code van goede praktijken.

Een identificatieplaat vermeldt de volgende informatie:

1) Naam en adres van de installateur of fabrikant
2) Model- of serienummer
3) Bouw- of installatiejaar
4) Het type van koelvloeistof (code ISO 817 of code ASHRAE)
5) Het nominaal vermogen van de koelvloeistof uitgedrukt in kg en voor de installaties die HFK’s bevatten en op de markt zijn gebracht vanaf 1 januari 2017, het nominaal vermogen uitgedrukt in ton CO2-equivalent. Een vermelding die aangeeft dat het product of de uitrusting gefluoreerde broeikasgassen bevat of kan bevatten is verplicht in voorkomend geval.
6) Het maximale geabsorbeerde elektrische vermogen van de compressor (en) die zich in hetzelfde koelcircuit bevindt/bevinden, uitgedrukt in kW.

Bij de oplevering en de indienststelling van nieuwe installaties:

Een koeltechnicus moet vóór de indienststelling een druktest uitvoeren en na de indienststelling een dichtheidstest.
Bewaar de resultaten van de dichtheidstest gedurende de volledige werkingsduur van de installatie in het register.

Er moet in alle omstandigheden voldoende ventilatie zijn.

Top

 

Datum van de update: 18/02/2022