U bent hier

Koelvloeistoffen: HFK’s en alternatieve (professionnels)

Meer informatie over koelvloeistoffen (HFK’s en alternatieve) vindt u in de tabel 7.3 van de gids betreffende de koelinstallaties.

Steeds meer installaties werken met alternatieve vloeistoffen, d.w.z. andere koelmedia dan HFK's. Het gaat om vloeistoffen zoals CO2, propaan (R290), isobutaan (R600A) of HFO (R1234yf, R1234ze)... 

Deze gassen zijn milieuvriendelijker, maar meestal giftiger of sneller ontvlambaar dan HFK's. Het is dan ook van essentieel belang dat u zich laat bijstaan door bevoegde vakmannen 

Beperking van gebruik 

Het gebruik van HFK, met een GWP van 2 500 of meer voor de service of het onderhoud van koelinstallaties met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2 -equivalent of meer, is met ingang van 1 januari 2020 verboden, behalve zoals voorzien in verordening 517/2014 (art. 13).  

Tot 1 januari 2030 is het verbod niet van toepassing op de volgende twee categorieën gefluoreerde broeikasgassen:  

a) geregenereerde HFK met een GWP van 2 500 of meer die worden gebruikt voor het onderhoud of de service van bestaande koelinstallaties, mits zij overeenkomstig verordening 517/2014 (artikel 12, lid 6), zijn geëtiketteerd; 
b) gerecycleerde HFK met een GWP van 2 500 of meer die worden gebruikt voor het onderhoud of de service van bestaande koelapparatuur, mits zij uit dergelijke apparatuur zijn teruggewonnen.

Dergelijke gerecycleerde gassen mogen alleen worden gebruikt door de onderneming die de terugwinning ervan heeft uitgevoerd in het kader van het onderhoud of de service of de onderneming waarvoor de terugwinning is uitgevoerd in het kader van het onderhoud of de service.

Verboden koelvloeistoffen

Het gebruik en de opslag van koelvloeistoffen wordt geregeld door de Europese en gewestelijke reglementeringen. Zijn verboden:

 • Gechloreerde CFK's, volledig gehalogeneerd.
 • HCFK’s (sinds 1 januari 2015) 

  Indien uw installatie nog HCFK's (R22) of andere niet-toegelaten vloeistoffen bevat, moet u:

  • De HCFC-vloeistof terugwinnen en:
   • de vloeistof door een goedgekeurde vloeistof vervangen,
   • of de installatie ontmantelen
  • In elk geval moet u de dienst Vergunningen van Leefmilieu Brussel hiervan op de hoogte brengen.

                 Enkel een koeltechnisch bedrijf dat geregistreerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de verwijdering en vervanging uitvoeren (Retrofit).

                 Opteer indien mogelijk voor een natuurlijke vloeistof of een vloeistof met een laag globaal opwarmingspotentieel (bij voorkeur GWP < 150). Zo bent u voorbereid op de normen die in de toekomst zullen worden opgelegd.

  • Een wijziging van uw milieuvergunning aanvragen.
  • Stuur een kopie van het traceerbaarheidsdocument met het type vloeistof en de teruggewonnen hoeveelheid
  • Dit document wordt uitgegeven door het koelbedrijf of de koeltechnicus

 

Datum van de update: 14/09/2022