U bent hier

Koelinstallaties (professionnels)

U exploiteert een koelinstallatie en u wilt een beter inzicht krijgen in de exploitatievoorwaarden voor uw milieuvergunning?
Deze gids vertelt u wat uw verplichtingen zijn en vermeldt tevens eventuele afwijkingen. U moet officieel aan de instantie die uw vergunning heeft uitgereikt, vragen om een wijziging van de voorwaarden.

Zijn deze voorwaarden van toepassing op u?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op u als u een koelinstallatie uitbaat in de zin van:

 • airconditioningsystemen;
 • aircogroepen;
 • warmtepompen;
 • koelmachines;
 • koelcellen;
 • machines voor chemisch reinigen (met een koelcircuit);
 • koeltorens in het kader van preventie en bestrijding van de legionellabacterie;
 • alle apparatuur en hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de werking van het koelcircuit.

Deze  voorwaarden zijn niet op u van toepassing in bepaalde specifieke gevallen.  

U valt niet onder deze voorwaarden indien:

Opgelet, deze gids is niet bedoeld voor u als u:

 • u mobiele koelinstallaties zoals koelvrachtwagens of koelaanhangwagens uitbaat.
 • airconditioning voor voertuigen.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting  

Uw bedrijf exploiteert ingedeelde inrichtingen die onderworpen zijn aan een verklaring of een milieuvergunning zoals gestipuleerd in rubriek 132.Twee criteria bepalen of een koelinstallatie valt onder de ingedeelde inrichtingen:

1. de hoeveelheid koelvloeistof per circuit (in ton CO2-equivalent voor HFK of in kg voor de andere gassen);
2. het totale elektrische vermogen van de compressoren dat nodig is voor de werking van het koelcircuit (indien er sprake is van meerdere circuits het individuele vermogen dus circuit per circuit).Verwar het elektrisch vermogen van de compressoren niet met het koelvermogen (drempel van 12 kW) m.b.t. de EPB klimaatregeling.

Berekening van de drempel
(classificatie tool)

Type

installatie

Milieuvergunning

Klasse

Opgenomen elektrisch vermogen

Hoeveelheid koelvloeistof per circuit

Koelinstallatie
Klimaatregelingssysteem
Warmtepompen

132 A

3

> 10 kW maar < 100 kW

≥ 5 ton CO2-equivalent vloeistof van het type HFK
 

132 B

2

≥ 100 kW

> 3 kg of meer koelvloeistof (behalve veilighdsgroepen A1)

Andere koelinstallatie
(proceskoude)

132 C

2

Zodra er sprake is van een koelsysteem waarbij het water wordt afgevoerd via verneveling in een luchtstroom met recirculatie van de vernevelde lucht

 

Bijvoorbeeld:

Situatie

Vloeistofdrempel/vermogen

Klasse van de installatie

Een koelmachine van 150 kW met:

 • 3 onafhankelijke circuits van 30 kg (3 x 30 kg) vloeistof R134a (HFK) en
 • een compressor van 50 kW elektrisch vermogen per circuit.

Elektrisch vermogen:
=> 3 circuits van 50 kW


Vloeistof: 3 circuits van 30 kW van R134a
=> 3 circuits van 42,90 ton CO2-equivalent (GWP R134a = 1430)

rubriek 132 A

Een splitsysteem van 27 kW koelvermogen met:
 • 1 circuit van 3,2 kg van R134a
 • 1 compressor van 9 kW elektrisch vermogen
Elektrisch vermogen:
=>1 circuit van 9 kW elektrisch vermogen

Vloeistof: 1 circuit van 3 kg van R134a
=> 1 circuit van 4,29 ton CO2-equivalent (GWP R134a = 1430)

Niet geklasseerd
Een koelmeubel van 15 kW elektrisch vermogen met:
 • 1 circuit van 4 kg van R290
Elektrisch vermogen
=>  1 circuit van 15 kW elektrisch vermogen

Vloeistof: 1 circuit van 4 kg van R290 (andere koelvloeistof dan HFK)

Rubriek 132B

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, pleegt u een inbreuk en loopt u het risico een sanctie (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf). 

Waarom deze voorwaarden?

De in de vergunning gestipuleerde voorwaarden hebben als doel:

 • de veiligheid te garanderen;
 • het milieu te sparen en in het bijzonder de strijd aan te gaan tegen de opwarming van de aarde door het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen te beperken;
 • te voorkomen dat de ozonlaag wordt afgebroken.

Deze gids informeert u over uw verplichtingen op het vlak van :

Datum van de update: 14/09/2022