U bent hier

Uw verplichtingen op het vlak van de veiligheid (professionnels)

a. Levering van stookolie
b. Maatregelen bij incidenten om verontreiniging te voorkomen

a. Levering van stookolie

 • Zie erop toe dat de leverancier aanwezig blijft tijdens de levering, zodat hij onmiddellijk kan ingrijpen indien zich een incident voordoet.

Top

b. Maatregelen bij incidenten om verontreiniging te voorkomen

 • Indien per ongeluk stookolie wordt verspreid, gebruik dan inerte materialen om de stookolie te absorberen. Tref alle nodige voorzorgsmaatregelen om gevaar te vermijden en de verontreiniging van bodem en water te beperken.
 • Verwijder het afval dat door deze reinigingswerken werd voortgebracht. Doe hiervoor een beroep op een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om gevaarlijke afvalstoffen. Bewaar de traceerbaarheidsdocumenten die de verwijdering van de afvalstoffen aantonen in uw register.
 • Breng Leefmilieu Brussel onmiddellijk schriftelijk (per brief, e-mail, fax) op de hoogte en vermeld de aard en de datum van het incident.  

  Breng Leefmilieu Brussel altijd op de hoogte:

  Afdeling Vergunningen en Partnerschappen

  Thurn & Taxis site

  Havenlaan 86C, bus 3000

  1000 Brussel

  permit@leefmilieu.brussels

 • Indien het alarm van een van de veiligheidsvoorzieningen defect is, moet u het zo snel mogelijk laten herstellen. Breng leefmilieu Brussel op de hoogte indien het lekdetectiesysteem meer dan 5 dagen lang buiten werking is. 

Top

Datum van de update: 18/02/2022