U bent hier

Checklist van de verplichte controles van uw tank (professionnels)

Welke controle?

Vervaldatum voor de 1e controle en fraquentie van de volgende periodieke controles

Vervaldatum voor de inconformiteitstelling

Validatie van de installatie

Tijdens de plaatsing met een controleverslag van de plaatsing

 

Metalen opslagtank: controle van de corrosiviteit van de bodem door een expert op het vlak van kathodische bescherming

 

 • Tijdens de plaatsing en 
 • Tijdens de eerste periodieke controle

 

Bestaande ingegraven opslagtank

> 10.000 liter, niet uitgerust met: 

 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht 
 • een dubbele wand met lekdetectiesysteem

Eerste periodieke controle voor 27/08/2020

daarna elk jaar tot 27/02/2022

 

 

 

Vanaf 27/02/2022

Bestaande ingegraven opslagtank

  ≤ 10.000 liter, niet uitgerust met:

 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht 
 • een dubbele wand met lekdetectiesysteem

 

 

Eerste periodieke controle voor 27/08/2020

daarna elk jaar tot 27/08/2023

 

Vanaf 27/08/2023*

Bestaande ingegraven opslagtank

> 10.000 liter, uitgerust met:

 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht 
 • een dubbele wand met lekdetectiesysteem

Eerste periodieke controle voor 27/08/2021

daarna om de 3 jaar

/

Bestaande ingegraven opslagtank

  ≤ 10.000 liter, uitgerust met :

 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht 
 • een dubbele wand met lekdetectiesysteem

Eerste periodieke controle voor 27/08/2022

daarna om 3 jaar

/

 

In geval van wijziging van de installatie of voor de verlenging van een vergunning

Bijkomende controle op verzoek van de verantwoordelijke autoriteit

 

/

 

* De opslagtanks ≤ 10.000 liter die niet uitgerust zijn met een dubbele of verdubbelde wand met een permanent lekdetectiesysteem na de 27/08/2023 zullen onderhevig zijn aan periodieke jaarlijkse controles. 

 • Als de metalen opslagtank niet van bij het begin uitgerust is met een conforme kathodische bescherming en zich in een beschermingszone voor grondwaterwinning bevindt, moet hij uiterlijk tegen 27/08/2020 buiten dienst worden gesteld.
 • Als de metalen opslagtank niet van bij het begin uitgerust is met een kathodische bescherming en deze bescherming noodzakelijk blijkt volgens de bodemcorrosiecontrole uitgevoerd tijdens de eerste periodieke controle van een metalen opslagtank, wordt de opslagtank buiten dienst gesteld:
  • uiterlijk op 27/02/2022 indien het volume > 10.000 liter en
  • uiterlijk op 27/08/2023 indien het volume ≤ 10.000 liter.

   Een afwijking kan worden toegestaan voor opslagtanks ≤ 10.000 liter die op doeltreffende wijze geaard werden. Deze doeltreffendheid moet worden bevestigd door de expert op het vlak van kathodische bescherming.

 

Datum van de update: 18/02/2022