U bent hier

Ingegraven stookolie opslangtanks (professionnels)

U beschikt over een ingegraven stookolie opslagtank, die reeds aangegeven of gedekt is door een milieuvergunning ? Deze toelating geeft de voorwaarden weer die u voor deze installatie dient te respecteren.
Gaat u een nieuwe ingegraven stookolie opslagtank installeren? Dan moet u deze opslagtank melden of over een milieuvergunning beschikken. Uw toelating of vergunning vermeldt de voorwaarden die u moet naleven voor deze installatie.
Wilt u de uitbatingsvoorwaarden die in dit officiële document staan beter begrijpen?
Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: plaats, controles, onderhoud, enz. 
Hij vermeldt ook de mogelijke afwijkingen, die u altijd officieel moet aanvragen. 

Is deze gids ook bedoeld voor u?

Deze gids is bedoeld voor u indien: 

Uw stookolie opslagtank behoort tot de ingedeelde inrichtingen waarvoor een aangifte of milieuvergunning vereist is (rubriek 88.3).

  • u beschikt over een stookolie opslagtank;
  • u een of meerdere nieuwe stookolie opslagtanks installeert of vervangt;
  • de opslagtank  aangesloten is op een verwarmingsketel;
  • de opslagtank ingegraven is.

Deze  voorwaarden zijn niet op u van toepassing in bepaalde specifieke gevallen 

Deze gids is niet voor u bedoeld indien:

  • uw stookolie opslagtank bestemd is voor de distributie van brandstoffen. U dient zich dan te houden aan het besluit van 21 januari 1999 tot vastlegging van de exploitatievoorwaarden van benzinestations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Uw stookolie opslagtank in een toegankelijke kelder of put is geplaatst (waarin men kan afdalen en de wanden van de tank zien) of in open lucht staat (staand of hangend, binnen of buiten): zie dan de ondernemers gids voor niet-ingegraven stookolie opslagtanks.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

  • Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf).

Waarom deze voorwaarden?  

De voorwaarden zijn gebaseerd op de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

  • de veiligheid te garanderen;
  • het milieu te beschermen, en vooral verontreiniging van de bodem en het grondwater te vermijden.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichtingen wat betreft:

De checklists geven een overzicht van de verplichte controles van uw opslagtank en van de documenten die moeten worden bijgehouden en voorgelegd bij een controle.

Datum van de update: 14/09/2022