U bent hier

Preventie van risico’s (professionnels)

a. Bescherming tegen de zon en de hitte 
b. Beschermen tegen voorbijrijdende voertuigen
c. Voorzichtig overhevelen en reageren indien er per ongeluk wordt gemorst 

a. Bescherming tegen de zon en de hitte   

 • Scherm alle ontvlambare vloeistoffen af van zonnestraling of straling van om het even welke warmtebron.

b. Beschermen tegen voorbijrijdende voertuigen

 • Een fysieke beveiliging moet de opslagzone tegen de beweging van de voertuigen beschermen.

c.  Voorzichtig overhevelen en reageren indien er per ongeluk wordt gemorst  

In geval overheveling is toegestaan in uw vergunning of toelating :

 • Hevel de producten voorzichtig over boven een opvankbak/inkuiping wanneer u de recipiënten opvult. 

  Een opvangbak of inkuiping is een systeem dat het mogelijk maakt vaten, jerrycans en andere recipiënten die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, veilig op te bergen. Het doel is de vloeistoffen die per ongeluk wegvloeien op te vangen, en te vermijden dat ze zich buiten de bak verspreiden. De opvangbak/inkuiping moet ondoorlatend zijn en bestaan uit materialen die bestand zijn tegen de producten die ze bevat.

  Bron : www.hellopro.fr
   

   Zet de recipiënten die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten in een opvangbak/inkuiping waarvan de inhoud minstens gelijk is aan het hoogste cijfer:

  Buiten een waterwinningsgebied of een beschermingszone:

  • het waterinhoudsvermogen van het grootste recipiënt aanwezig in de opvangbak/inkuiping;
  • 25% van het waterinhoudsvermogen van alle in de opvangbak/inkuiping geplaatste recipiënten voor:
   • ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduiding H224, H225 of H226);
   • zeer giftige vloeistoffen met gevarencategorieën 1 of 2 (gevarenaanduidingen H300, H310 of H330);
   • explosieve vloeistoffen (gevarenaanduidingen H200, H201, H202, H 203, H204 of H205).
  • 10% van het waterinhoudsvermogen van alle in de opvangbak/inkuiping geplaatste recipiënten voor de andere gevaarlijke vloeistoffen.

  Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduidingen H224, H225 of H226) mag het waterinhoudsvermogen worden teruggebracht tot 10% op voorwaarde dat er een automatische brandbestrijdingsinstallatie voorzien is en onder voorbehoud van de strengere voorschriften die door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) worden opgelegd.

  In een waterwinningsgebied of een beschermingszone:

  Voor opslagplaatsen gelegen in een waterwinningsgebied of beschermingszone moet de capaciteit van de opvangbak/inkuiping minstens gelijk zijn aan het totale waterinhoudsvermogen van alle in de inkuiping geplaatste recipiënten.

   In bepaalde gevallen kan een lokaal ingericht worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Gemeenschappelijke muren kunnen echter niet beschouwd worden als een wand.

 • Vermijd te allen tijde dat het product in de riool terechtkomt ! 
 • Houd een inert absorptiemateriaal ter beschikking.
 • Strooi onmiddellijk een inert absorptiemateriaal indien u een lek of wegstromende vloeistof ontdekt.
 • Gooi nooit absorptiemateriaal dat heeft gediend om een gevaarlijke vloeistof te absorberen in de vuilnisbak: het is een gevaarlijke afvalstof.
 • Doe een beroep op een vergunde operator voor gevaarlijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het absorptiemateriaal af te voeren.
Datum van de update: 14/09/2022