U bent hier

Uw installatie wijzigen

Onder wijziging van een installatie wordt verstaan :

 • wijziging van de gegevens betreffende de indeling van de gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch blussysteem (hoeveelheid en type blusgas);
 • verplaatsing van gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een blussysteem;
 • ontmanteling van een automatisch blussysteem.
 • Als u uw installatie wilt wijzigen, moet u toelating vragen aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd) voordat u uw installatie wijzigt. 

  Indien u aan Leefmilieu Brussel toestemming moet vragen, kunt u dit op twee manieren doen :

  • Ofwel richt u uw vraag aan :

               Leefmilieu Brussel
               Afdeling Vergunninigen en Partnerschappen
               Thurn en Taxis site
               Havenlaan 86C, bus 3000
               1000 Brussel

  Vermeld in uw brief :
         - de naam, de firmanaam en het adres van de houder van de milieuvergunning;
         - de referenties van de nog geldige milieuvergunning(en).

  Indien uw vergunning werd uitgereikt door uw gemeente, moet u zich tot de milieudienst van uw gemeente wenden.

Datum van de update: 18/02/2022