U bent hier

Het register

 • Als exploitant bent u samen met de voor brandbeveiliging gecertificeerde technicus verantwoordelijk voor het bijhouden van het register. U moet erop toezien dat de voor brandbeveiliging gecertificeerde technicus het register invult. Op die manier is de traceerbaarheid van de werkzaamheden aan de installatie gewaarborgd. 

  Het register moet de volgende informatie bevatten :

  1. Naam, adres, telefoonnummer van de exploitant.

  2. Datum van de inbedrijfstelling van de installatie met :

  • de datum van inbedrijfstelling van het automatische blussysteem;
  • het type blusgas en de geïnstalleerde capaciteit, per fles en per systeem.

  3. Het type en de datum van de interventies : onderhoud, reparaties, controles en definitieve verwijdering van de blusgassen.

  4. De hoeveelheid, de aard en het type toegevoegd of teruggewonnen gas.

  5. Een beschrijving en de resultaten van de dichtheidscontroles en de gebruikte methode.

  6. De naam van de technicus die aan het automatische blussysteem heeft gewerkt en, voor systemen die gassen van het type HFK bevatten, het certificaatnummer van de technicus, overeenkomstig verordening (EG) nr. 304/2008.

  7. De naam van het bedrijf waarvoor de technicus werkt en, voor systemen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, het nummer en de naam van het bedrijf, overeenkomstig verordening (EG) nr. 304/2008.

  8. De datums en de resultaten van de verschillende tests en proeven.

  Als u een automatisch blussysteem exploiteert dat gassen van het type HFK bevat, moet u tevens de volgende informatie registreren :

  1. De hoeveelheid blusgas per automatisch blussysteem, uitgedrukt in ton CO2-equivalent.

  2. Het land of gewest dat het certificaat van de technicus heeft afgeleverd in overeenstemming met verordening (EG) nr. 304/2008 en, in voorkomend geval, een vertaling van het certificaat in het Frans of het Nederlands.

 • Bewaar de registers en documenten van de laatste 5 exploitatiejaren. Stel ze op aanvraag ter beschikking van de bevoegde overheid.
Datum van de update: 18/02/2022