U bent hier

Gastanks en -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch blussysteem (professionnels)

Exploiteert u gastanks of -flessen voor blusgassen verbonden met een automatisch blussysteem? Dan moet u een milieuvergunning aanvragen. Deze gids geeft u ook een beter inzicht in de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning.
Verder komt u te weten wat uw wettelijke verplichtingen zijn en welke afwijkingen mogelijk zijn. Daarvoor moet u een officiële aanvraag voor wijziging van de voorwaarden indienen bij de instantie die uw vergunning heeft uitgereikt.

Is dit op u van toepassing?  

Deze voorwaarden zijn niet op u van toepassing indien :

 • de totale capaciteit van de gastanks en -flessen voor blusgassen die op de site aangesloten zijn op een of meer automatische blussystemen, minder dan 300 liter bedraagt;
 • het blusmiddel van de automatische blussystemen van het type poeder, schuim of water is (bijvoorbeeld sprinklers of watermist);
 • de blusapparaten individueel zijn, zelfs als hun geïnstalleerde capaciteit groter is dan 300 liter, maar ze niet met elkaar verbonden zijn door een automatisch blussysteem.

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u op de exploitatiesite een of meer automatische blusinstallaties met een totale tank- of flessencapaciteit van 300 liter of meer gebruikt.

Deze automatische blussystemen gebruiken : 

  Verbod op het gebruik van bepaalde gassen

  Sinds 2003
  is het gebruik van halon (1211 en 1301) als blusgas verboden.

  Sinds 4 juli 2007

  is het verboden :

  • automatische blussystemen te installeren die PFK's bevatten of kunnen bevatten;
  • niet-navulbare houders met gefluoreerde broeikasgassen te installeren die worden gebruikt voor het onderhoud, de service of het vullen van brandbeveiligingssystemen.

  Sinds 1 januari 2016

  is het verboden om automatische blussystemen te installeren die HFK-23 bevatten of kunnen bevatten.

  • remmend gas
   • HFK 125
   • HFK 227ea (FM200)
   • HFK 23
   • NOVEC 1230
  • inert gas
   • IG 01 : Argon
   • IG 55 : (N2/Ar) inert gas bestaande uit 50% argon en 50% stikstof
   • IG 541 (Inergen) : inert gas bestaande uit 52% stikstof, 40% argon en 8% CO2
   • IG 100 : stikstof
  • koolstofdioxide (CO2)   

  De voorwaarden naleven : een wettelijke verplichting 

  Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, bent u in overtreding en riskeert u een sanctie (boete, gebruiksverbod, ...). 

  Waarom moet u deze specifieke voorwaarden naleven?

  Uw bedrijf exploiteert ingedeelde inrichtingen uit rubriek 72-2 die onderworpen zijn aan een aangifte of een milieuvergunning.

  Een automatisch blussysteem is een ingedeelde inrichting als de totale capaciteit van de tanks en flessen verbonden met dat automatisch blussysteem gelijk is aan of groter dan 300 liter per exploitatiesite.

  Bij deze berekening moet rekening worden gehouden met het totale volume van de tanks en flessen en niet met de hoeveelheden geïnstalleerd gas.

  Voorbeelden van de berekening van de drempel voor automatische gasblussystemen

   

  Volume van de tanks en flessen per exploitatiesite

  Berekening van de drempel

  Installatie ingedeeld onder de rubriek

  1
  • 22 flessen van 60 liter met blusgas (INERGEN), aangesloten op een automatisch blussysteem;
  • 10 individuele poederblussers van 60 liter.
  22 X 60 = 1320 liter 72-2 A
  2

  50 individuele brandblusapparaten met kooldioxide (CO2)

  Omdat de individuele brandblusapparaten niet zijn aangesloten op een automatisch blussysteem, wordt hun capaciteit niet in aanmerking genomen. Niet ingedeeld
  3
  • 5 flessen van 40 liter met blusgas van het type HFK, aangesloten op een automatisch blussysteem;
  • 1 tank met 10.000 liter water, aangesloten op een automatisch blussysteem (sprinklers);

  5 X 40 = 200 liter

  De drempel van 300 liter wordt niet bereikt

  Automatische sprinklersystemen (met water) vallen hier niet onder.

  Niet ingedeeld
  4
  • 1 automatisch blussysteem aangesloten op 40 gasflessen van 70 liter (INERGEN);
  •  6 flessen van 40 liter met blusgas van het type HFK, aangesloten op een automatisch blussysteem;
  (40 X 70) + (6 X 40) = 2.800 + 240 = 3.040 liter op de exploitatiesite 72-2 B

  Waarom deze voorwaarden?

  De in de milieuvergunning gestipuleerde voorwaarden hebben als doel :

  • de veiligheid te garanderen;
  • het milieu te vrijwaren en, in het bijzonder voor de blusgassen van het type HFK, de strijd aan te gaan tegen de opwarming van de aarde door het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen te beperken;
  • te voorkomen dat de ozonlaag wordt afgebroken. 

  Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichting wat betreft:

  Deze gids informeert u ook over mogelijke afwijkingen

  Datum van de update: 14/09/2022