U bent hier

Uw producten (professionnels)

a. Wasproducten en detergenten
b. Producten voor reiniging van de installatie

a. Wasproducten en detergenten

Producten kiezen

De wasproducten kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: 

 

Autowasproducten en detergenten

Stappen in het wasproces

Type van product

Chemische gevolgen

Voorwas en reiniging van de velgen

Voorwas: vloeibare of poedervormige alkalische producten

Velgen: zure producten

 

Deze producten worden weinig gebruikt in manuele carwashes.


Product voor velgen: bevat vaak waterstoffluoride (FH), een krachtig zuur dat de goede werking van een biologische zuiveringsinstallatie verstoort.

Hoofdwas

De schuimende shampoos hebben doorgaans een neutrale of weinig zure pH.

De toegevoegde parfums verminderen geurvorming van het gerecycleerde water.

Wax- en droogproducten

Zorgen voor glans.

Deze producten worden weinig gebruikt in manuele carwashes.

 

 • voorwasproducten en detergenten voor velgen;
 • wasproducten;   
 • wax- en droogproducten.

Alle oppervlakteagentia van de gebruikte detergenten bezitten: 

Een detergent is een stof of een mengeling van stoffen die oppervlakte-actieve stoffen bevat (zeep bijvoorbeeld) die bedoeld zijn voor schoonmaakprocessen.

De detergenten:

 • kunnen verschillende vormen aannemen: vloeistof, poeder, pasta, blok, staaf, …
 • worden verkocht voor of gebruikt in huishoudelijke of industriële toepassingen;
 • bevatten moleculen met een hydrofiele kant (die water aantrekt) en een lipofiele kant (die vet aantrekt). Het vet kan zich dus oplossen in water terwijl vethoudende producten normaal gezien niet oplossen in water. Deze vetten vormen micellen met het detergent: een soort van met vet gevulde bolletjes die in het water drijven.


Legende :

 • Hydrofiele polaire kop
 • Waterig milieu
 • Hydrofobe staart

Een oppervlakte-actieve stof is een organische stof of een mengeling van stoffen die:

 • die in detergentia wordt gebruik ;
 • oppervlakte-actieve eigenschappen heeft (m.a.w. die het verspreidings-  of bevochtigingsvermogen van een vloeistof verhoogt door de oppervlaktespanning te verminderen);
 • schuimvorming mogelijk maakt;
 • emulsies of micro-emulsies kan vormen;
 • de moleculen van een stof in oplossing kan houden aan de oppervlakte van een vaste stof (bijvoorbeeld een voertuig).
 • een primaire aerobe biologische afbreekbaarheid (d.w.z. bij contact met de lucht) van minimum 80% op enkele uren tijd en 

  Bepaalde oppervlakte-actieve stoffen breken snel af in een eerste fase, maar hun resten breken veel trager af.

  De nieuwe producten breken in eerste instantie minder snel af, maar hun resten breken sneller af.

  De primaire aerobe biologische afbreekbaarheid is de transformatie van een oppervlakte-actieve stof die zijn oppervlakte-actieve eigenschappen verliest bij contact met de lucht door micro-organismen.

  De totale aerobe biologische afbreekbaarheid is het verkregen niveau van biologische afbreekbaarheid wanneer de oppervlakte-actieve stof volledig is afgebroken door micro-organismen in contact met de lucht.

  De Europese wetgeving beoogt de maximale vermindering van de giftigheid en legt de nadrukt op de totale biologische afbreekbaarheid van de oppervlakte-actieve stoffen. 

 • een totale aerobe biologische afbreekbaarheid van minimum 60% van de restfractie in 28 dagen.  

Etikettering van de producten

 • Al uw producten dragen een etiket voor identificatie.
 • Een specifiek etiket vermeldt:
  • de naam van het gevaarlijke product of  de gevaarlijke stof;
  • specifieke gevarenaanduidingen (letter H + cijfers) en de overeenkomstige gevarenpictogrammen; deze pictogrammen zijn gedrukt in zwart op een witte achtergrond met rode rand;
  • de veiligheidsaanbevelingen (letter P + cijfers) bestemd om de risico’s te beperken;
  • de naam en het adres van de fabrikant of verdeler.

Opslag van de producten

In het algemeen worden de producten die u gebruikt als gevaarlijk beschouwd door hun schadelijke of irriterende karakter.

 • Ga na of uw producten gevaarlijk zijn aan de hand van hun veiligheidsinformatieblad en/of etiket.
 • Bewaar de producten in hermetisch gesloten, afgedichte recipiënten.   
 • Indien u 300 kg of meer schadelijke of irriterende producten opslaat, dient u zich te houden aan de richtlijnen voor opslag van gevaarlijke producten in een gebouw.
 • Sla de producten op in een ingekuipt lokaal of op een inkuiping.  

  Een inkuiping is elke opvangvoorziening die een vloeistof kan tegenhouden bij lekken. Dat kan een waterdichte opvangbak zijn die voldoende groot is om de vloeistoffen uit de recipiënten die in de inkuiping zitten, te bevatten.

  In bepaalde gevallen kan een lokaal worden ingericht als inkuiping. Dat wordt dan gebouwd in naleving van een code van goede praktijk en onder toezicht van een specialist ter zake.

Gebruik van de producten

Voor een optimaal wasresultaat tegen een zo laag mogelijke prijs, weinig schadelijk voor de gebruiker en met een zo laag mogelijke milieu-impact:

 • Vermijd te hoge dosering:
  • houd een boekhouding bij van de detergenten;
  • installeer een doseerpomp om de detergenten correct te doseren;  

   Een doseerpomp is een mechanische pomp die werkt zonder elektriciteit en weinig plaats inneemt.

  • bereken het aantal gewassen voertuigen met een hoeveelheid X detergent zodat u kunt ingrijpen bij onregelmatigheden;
  • gebruik computerondersteuning om de verhouding water/detergent automatisch te regelen.
 • Gebruik ecologische producten voor een goede werking van de koolwaterstofafscheider:
  • producten met een korte emulgerende werking die voor 80% biologisch afbreekbaar zijn ;
  • reinigingsmiddelen voor velgen op basis van citroen- of melkzuur zonder waterstoffluoride (FH) ;
  • reinigingsmiddelen voor velgen op basis van fosforzuur (H3PO3) zonder waterstofchloride (HCI) ;
  • alkalische reinigingsmiddelen voor velgen.
    
 • Zorg voor een evenwichtig gebruik van alkalische en zure reinigingsmiddelen.  

  Om afvalwater met een zo laag mogelijke pH te krijgen, kunt u zure en alkalische producten combineren in de loop van de wasfasen. Bijvoorbeeld, het zure voorwasproduct wordt geneutraliseerd door een alkalisch hoofdwasproduct.

  In het ideale geval worden alle producten bij dezelfde leverancier gekocht. Ga na of zijn productassortiment zowel zure als alkalische producten bevat.

         Zo, 

 • heeft het afvalwater een zo neutraal mogelijke pH;
 • wordt de installatie voor recyclage van het waswater beschermd.
 • ligt het totale verbruik van detergenten lager.     
 • Gebruik geen detergenten op basis van aardolie (bijvoorbeeld bij het verwijderen van de paraffine van nieuwe wagens).
 • Gebruik geen wax op basis van minerale olie.

Top

b.  Producten voor reiniging van de installatie

Top

Datum van de update: 14/09/2022