U bent hier

Uw afval (professionnels)

a. Productverpakkingen en -resten
b. Ander afval en hulpmiddelen
c. Afvalwater
d. Slib

a. Productverpakkingen en -resten

De lege verpakkingen van gevaarlijke wasproducten zijn gevaarlijk afval en moeten worden afgevoerd via een vergunde operator voor dit type afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Vraag naar een traceerbaarheidsdocument dat de verwijdering van uw afvalstoffen aantoont.
 • U mag geen resten van deze produkten lozen in de openbare riolering, de oppervlaktewateren of de natuur.

Top

b. Ander afval en hulpmiddelen

Beperk uw afval:

 • Gebruik bij voorkeur stroken textiel die minder vaak vervangen moeten worden dan de nylon borstels.
 • Voer de gebruikte poetsdoeken, het stof van de stofzuigers, … regelmatig af.

 

Bijzondere eigenschap van manuele carwashes zonder aanwezigheid van personeel

De gebruikers brengen niet-gecontroleerde producten mee die schadelijk kunnen zijn en die het geloosde water kunnen vervuilen. Ze gooien ook allerhande afval weg.

 • Werk preventief. Wijs uw klanten op de goede praktijken.
 • Plaats voldoende vuilnisbakken die geschikt zijn voor de inzameling van de verschillende niet-gevaarlijke afvalstoffen: glas, plastic, papier, restfractie.
 • Plaats een speciale vuilnisbak om de verpakkingen van gevaarlijke afvalstoffen apart te kunnen inzamelen.
 • Hang pictogrammen goed zichtbaar op om de verschillende vuilnisbakken aan te duiden.                           

Top

c. Afvalwater

 • Tref de nodige voorzorgen om verontreiniging van de bodem en het water te vermijden.  

  Het geloosde water mag geen stoffen bevatten die het water in de riolering giftig kunnen maken.

  Het geloosde water moet in elk geval vrij zijn van:

 • Optimaliseer het watergebruik: hergebruik, recycleer, demineraliseer het water.  

  Optimaliseer het watergebruik voor

  een beter rendement van uw carwash

  Hergebruik

  Kenmerken

  In welke situatie?

  Voordelen

  - Vereist een dubbel systeem voor aanvoer en gebruik van het water: gezuiverd water of zuiver water.

  - Het water wordt voorbehandeld en geregenereerd en komt weer in het circuit

  - Activiteiten met lage waarde: reiniging van velgen en lijstwerk

  - Niet in een selfcarwash (te zware investering)

  Vereist alleen een beperkte afvalwaterzuivering

  Recyclage

  Kenmerken

  In welke situatie?

  Voordelen

  - Het water ondergaat een tweede regeneratie

  - Activiteiten met hoge waarde: schoonmaak van voertuigen

  - Grote installatie van het type “wasstraat”

  Rendabele investering:

  - Minder verbruik van leidingwater

  - Minder heffingen op afvalwater

  Demineralisatie

  Kenmerken

  In welke situatie?

  Voordelen

  Ontharder van leidingwater

  Alle

  Rendabele investering:

  Beperkt het verbruik van producten

  Samenvatting van dit principe:

   

 

Zuiveringssysteem

Het vervuilde waswater bevat olie, wax, zware metalen, teer, vet, roest, benzine en vaste stoffen (bijvoorbeeld zand).

Het moet dus gezuiverd worden voordat het wordt geloosd. Het zuiveringssysteem dat u moet gebruiken, hangt af van het aantal voertuigen dat u wast per dag (minder dan 10 voertuigen of minstens 10 voertuigen).

 

 • Gebruik het zuiveringssysteem dat het best geschikt is voor uw installatie:  
   
  U loost het afvalwater in U wast MINDER dan 10 voertuigen per dag U wast 10 voertuigen per dag en MEER 
  RIOLERING

  B voor bestaande constructies

  BKF voor nieuw te bouwen carwashes

  BK voor bestaande constructies

  BKF voor nieuw te bouwen carwashes

  OPPERVLAKTEWATER BKF

  B    =  Bezinkselafscheider

  BK  =  Bezinkselafscheider + Koolwaterstofafscheider

  BKF = Bezinkselafscheider + Koolwaterstofafscheider + Coalescentiefilter

  De constructie, de installatie en de dimensionering van een koolwaterstofafscheider moeten voldoen aan normen EN 858-1 en EN 858-2.

  De belangrijkste afvalwaterstroom in een carwashinstallatie is het vuile waswater. Het bevat: olie, wax, zware metalen, teer, vetten, roest, benzine en vaste stoffen (zand). Het moet dus worden gezuiverd voor het wordt geloosd

  Twee afvalwaterzuiveringssystemen: slibafscheider en koolwaterstofafscheider

  1. De slibafscheider: put waarin het slib van het water wordt gescheiden door bezinking 

  2. De koolwaterstofafscheider: laat toe om het afvalwater te zuiveren tot een concentratie van 100 mg/l koolwaterstoffen.

  2.1. Werking
  Het met koolwaterstof beladen water (zonder slib) komt in de tank. Aangezien de densiteit van de koolwaterstoffen lager is dan die van het water, worden ze ervan gescheiden en gaan ze aan de oppervlakte drijven.
  Aan de uitgang van de installatie zit een vlotter die op het water drijft dat door een sifon naar buiten moet vloeien.
  Hoe meer koolwaterstoffen in de tank zitten, hoe meer het waterpeil daalt met de vlotter. De vlotter sluit de uitgang af wanneer de drempel van de koolwaterstoffen is bereikt.

  2.2. Wettelijke vereisten

  • De koolwaterstofafscheiders moeten voldoen aan normen EN 858-1 en EN 858-2 of beschikken over gelijkwaardige kenmerken;
  • Een veiligheidsvlotter moet de uitgang van de installatie afsluiten wanneer de hoeveelheid koolwaterstoffen de capaciteit van de installatie overschrijdt;
  • De nieuwe koolwaterstofafscheiders moeten uitgerust zijn met een alarmsysteem om het grensniveau van de koolwaterstoffen te controleren.   

   

  Dit alarmsysteem bestaat uit 1 of 2 sondes:

  • Een sonde met visueel en auditief alarm die wordt ingeschakeld vóór sluiting door de vlotter, op 3/4 of 4/5 van het totale volume van de koolwaterstoffen;
  • Een sonde voor het waterpeil met visueel of auditief alarm die wordt ingeschakeld in het geval van 
   • opstuwing van het water in de afvoerbuis of
   • defect van het eerste alarm.

  2.3. De coalescentiefilter: deze is een onderdeel van de koolwaterstofafscheider en laat toe om het afvalwater te zuiveren tot een concentratie van 5 mg/l koolwaterstoffen

  2.3.1. Werking:

  Lamellenfilter die bestaat uit losse drijvende dragers van 200 m² per m3.

  Deze vergroten de afstand tussen de ingang en de uitgang van de koolwaterstofafscheider, zodat de kleine koolwaterstofdeeltjes de tijd hebben om zich van het water te scheiden.

  Deze deeltjes, die te klein zijn om te drijven, hechten zich aan de dragers. Geleidelijk klonteren steeds meer deeltjes samen tot ze voldoende groot zijn om te drijven. Ze kunnen dan gemakkelijker van het water worden gescheiden.

  2.3.2. Wettelijke vereisten:

  Wanneer moet u ook een coalescentiefilter op de koolwaterstofafscheider installeren?

  • indien u loost op oppervlaktewater

  OF

  • indien u loost op de openbare riolering
  • en een nieuwe installatie plaatst of uw zuiveringssysteem in zijn geheel vervangt;
  • en ook onderstel of motoren wast;
  • en 10 of meer voertuigen per dag wast.

  • slibafscheider;
  • slibafscheider + koolwaterstofafscheider;
  • slibafscheider + koolwaterstofafscheider + coalescentiefilter
 • De ondergrondse putten en leidingen van de slibafscheider en de koolwaterstofafscheider zijn waterdicht.
 • De putten zijn toegankelijk voor visuele controle.
 • Laat uw inrichting minstens één keer per jaar onderhouden door een gespecialiseerde firma.  

  Om uw afvalwaterzuiveringsinstallatie te onderhouden, doet u bij voorkeur minstens één keer per jaar een beroep op een gespecialiseerde onderneming.

  Zo vermijdt u verontreiniging van de bodem en garandeert u de optimale werking van uw installatie.

Alternatieve zuiveringssystemen

U kunt andere zuiveringssystemen eventueel gebruiken indien:

 • U een systeem gebruikt dat de lozingsvoorwaarden naleeft.
 • Het systeem erkend is door een land van de Europese Unie, waarvoor een attest moet worden voorgelegd.

Putten van de slibafscheider en de koolwaterstofafscheider

 • Zorg ervoor dat de putten toegankelijk blijven voor visuele controle, monsterneming of eventuele herstellingen.

Veiligheidssysteem

 • Rust uw koolwaterstofafscheider uit met een afsluitsysteem (vlotter) dat de installatie afsluit wanneer de hoeveelheid koolwaterstof de maximale opslagcapaciteit heeft bereikt.

 

Veiligheidsalarm voor nieuwe installaties 

Alarmsysteem
Dit alarmsysteem bestaat uit 1 of 2 sondes :

 • Een sonde met visueel en auditief alarm die wordt ingeschakeld vóór sluiting door de vlotter, op 3/4 of 4/5 van het totale volume van de koolwaterstoffen;
 • Een sonde voor het waterpeil met visueel of auditief alarm die wordt ingeschakeld, in het geval van
  • opstuwing van het water in de afvoerbuis of
  • defect van het eerste alarm.
 • Installeer een sonde die verbonden is met een licht- en geluidssignaal. Deze sonde controleert het grensniveau tussen het water en de koolwaterstoffen. 

Top

d. Slib

Het slib komt uit de slibafscheiders en de koolwaterstofafscheider. Het is een gevaarlijke afvalstof.

Top

Datum van de update: 18/02/2022