U bent hier

Carrosseriebedrijven (professionnels)

U heeft  een carrosseriebedrijf en u wilt  meer duidelijkheid over de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning? Of wilt u een nieuw carrosseriebedrijf vestigen en vraagt u zich af welke wettelijke voorwaarden u moet naleven om deze beroepsactiviteit uit te oefenen?
Deze gids gidst u door uw verplichtingen, maar vermeldt ook mogelijke afwijkingen. (Officieel  vraagt u een wijziging van de voorwaarden aan aan de overheidsinstantie die uw vergunning heeft afgeleverd.)

Is deze gids ook bedoeld voor u?

Deze gids is bedoeld voor u indien u: 

Uw herstelwerkplaats maakt deel uit van de ingedeelde inrichtingen (rubriek 138) waarvoor een milieuvergunning vereist is.  

  • een carrosseriebedrijf voor auto’s uitbaat; 

    Deze voorwaarden gelden niet voor u indien u met andere types van voertuigen werkt (boten, vliegtuigen, trams, …).

  • een spuitpistool gebruikt om coating aan te brengen (onderlaag, grondverf, vernis of verf).

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

U moet zich minstens houden aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in het besluit van de Brusselse Regering van 15 mei 2003, gewijzigd door het besluit van 21 november 2006.

Het is mogelijk dat Leefmilieu Brussel bijkomende voorwaarden vastlegt in uw vergunning.

Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden die uw milieuvergunning u oplegt, bent u in overtreding en riskeert u een sanctie (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf).

Waarom deze voorwaarden? 

De Europese richtlijnen 2010/75/UE en 2004/42/EG voorzien een daling met 60% van de VOS-emissies in uw activiteitssector.

Om dit doel te bereiken, legt de wet op dat u VOS-arme producten en aangepast gereedschap gebruikt (hoogrendementspuitpistool, gesloten reinigingssysteem).

De voorwaarden die zijn vastgelegd in de milieuvergunning, hebben tot doel:

  • de veiligheid te garanderen;
  • de hinder die uw activiteit mogelijk meebrengt, te beperken;
  • de kwaliteit van het milieu te beschermen, en in het bijzonder de uitstoot van solventen (VOS) te beperken.

 Deze gids informeert u over uw verplichtingen aangaande:

De checklists geven een overzicht van de verplichte controles, de documenten die moeten worden bewaard en afwijkingen die kunnen worden aangevraagd.

Datum van de update: 18/02/2022