U bent hier

Uw producten (professionnels)

Bepaalde producten die u gebruikt, worden als gevaarlijk beschouwd door hun schadelijke of irriterende karakter. Zij zijn gemarkeerd met het gevaarsymbool H.

  • Uw schoonmaakmiddelen zoals bijtende soda, azijnzuur enz. zijn gevaarlijke stoffen. Kuip ze in om lekkage te voorkomen.

    Een inkuiping is een opvangvoorziening die een vloeistof vasthoudt in het geval van lekkage. Het kan een waterdichte opvangbak zijn, groot genoeg om de vloeistoffen uit de in de kuip gedeponeerde recipiënten op te vangen.

    In sommige gevallen kan een lokaal zodanig worden ingericht dat het een inkuiping vormt. Het lokaal wordt dan gebouwd volgens een code van goede praktijk en onder toezicht van een deskundige op dit gebied.

  • Als u meer dan 300 kg gevaarlijke stoffen opslaat, moet u zich houden aan de exploitatievoorwaarden voor gevaarlijke stoffen. Uw milieuvergunning moet ook rubriek 121 omvatten. Zo niet moet u een aanvraag indienen voor een wijziging van uw milieuvergunning.

Zie voor meer informatie:

Datum van de update: 18/02/2022