U bent hier

Uw exploitatie en de buurt (professionnels)

Lawaai en trillingen

 • Uw productieactiviteiten vinden zoveel mogelijk binnen het gebouw plaats. Sommige activiteiten, zoals het koken, kunnen buiten gebeuren.
 • Open geen ramen tijdens lawaaierige productieactiviteiten.
 • Minimaliseer het geluid van ventilatieopeningen.
 • Zorg voor regelmatig onderhoud van motoren, pompen, compressoren enz. die lawaai kunnen maken. Monteer ze zo nodig met een antitrilsysteem zoals een silentbloc.
 • Installeer zo mogelijk alle lawaaierige machines zoals stoomgeneratoren, koeleenheden, compressoren, waterzuiveringseenheden enz. in de kelder van het gebouw in een speciaal geventileerde ruimte.

Omvat uw activiteit langdurige maalactiviteiten? Hebben de buren geklaagd?

U kunt kiezen tussen twee oplossingen:

 • Installeer een akoestische behuizing rond de graanmolens om het lawaai van het schroten van mout te beperken.
 • Voer het malen uit in een blok (een gedeelte van het gebouw) dat fysiek en akoestisch gescheiden is van de rest van de productie.

Is uw bedrijf gevestigd in een gemengd gebied, bijvoorbeeld op de begane grond van een appartementsgebouw?

 • Plaats geluidsisolatie tussen de productie- en degustatieruimten en de woningen. Bijvoorbeeld akoestische plafonds.

Organiseert u commerciële activiteiten: degustaties, bezoeken?

 • Beperk de mogelijke geluidsoverlast tot een minimum.

Geuren en lozingen in de lucht

 • Neem alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de buurt hinder ondervindt van dampen, gassen, rook of andere lozingen, vooral tijdens het brouwen. Respecteer de voorwaarden van uw milieuvergunning. Bijvoorbeeld de installatie van een condensatie- of dampbehandelingssysteem: adsorptie, wassen, neutralisatie, filters ...
 • Plaats afvoeropeningen:
  - Voor bestaande installaties, op een plaats die de overlast voor de buurt zoveel mogelijk beperkt. Als de ventilatieopeningen uitkomen op een zijgevel, verleng ze dan tot op het dak.
  - Voor nieuwe installaties, op het dak.
 • Neem alle nodige maatregelen om geuroverlast te vermijden bij de verwerking van uw afval.

Wijziging van uw installatie

 • Alvorens uw installatie te wijzigen of machines en uitrustingen te veranderen of te verplaatsen, moet u een wijziging van vergunning aanvragen en ontvangen van de bevoegde overheid: de gemeente voor een vergunning van klasse 2; Leefmilieu Brussel in de andere gevallen.
  Wijzigen is bijvoorbeeld:
  - het verplaatsen van vaten naar een andere locatie
  - het verhogen van het vermogen van de brouwerij
  - het verhogen van het volume geproduceerd bier
  - het vervangen van de installatie
  - het aanpassen van de machines
  - het verplaatsen van de installatie.

Zie onze pagina Milieuvergunning wijzigen

Datum van de update: 14/09/2022