U bent hier

Openluchtparkings (professionnels)

Bent u eigenaar van een openluchtparking met minstens 10 plaatsen?
Of het nu gaat om een garage of een parking voor een complex met woningen, kantoren, winkels of een openbare parking, u hebt steeds een milieuvergunning nodig om die parking te kunnen uitbaten.
U wil de “uitbatingsvoorwaarden” vermeld in dit officiële document beter begrijpen?
Deze gids geeft u uitleg over uw verplichtingen: kenmerken van de parking, veiligheidsmaatregelen, mogelijke afwijkingen (officieel aan te vragen) …

Is deze gids bedoeld voor u? 

Deze gids is bedoeld voor u indien:   

De volgende installaties zijn niet geklasseerd en vereisen dus geen milieuvergunning:

- Plaatsen op de openbare weg: de ruimte die zich bevindt tussen de rooilijn van de gebouwen die de straat afbakent en toegankelijk is voor het publiek.

  Buiten deze rooilijn bepalen verscheidene criteria de noodzaak om een milieuvergunning aan te vragen.
    Werk een gemotiveerd voorstel uit en leg dit voor aan LB om te weten of u een milieuvergunning moet aanvragen.

Maken geen deel uit van de openbare weg:

 • Zones beperkt tot bepaalde weggebruikers (met uitzondering van bussen …)
 • Zones beperkt in de tijd (afsluiting ’s nachts …)
 •  Zones beperkt voor bepaalde mensen (enkel toegang voor het personeel …)
 • Zones afgebakend door hefbomen
 • Zones toegankelijk voor iedereen maar die niet strikt onderworpen zijn aan het verkeersreglement (parking van supermarkt toegankelijk voor iedereen maar waar de politie geen proces-verbaal mag opstellen …)
 • Zones gereserveerd voor het Gewestelijk bestemmingsplan (GBP)  (wegenkaart, kaart voor bestemming als uitrustingszone voor collectief belang …)

Openluchtparkings (ruimte voor voertuigen om uit te rijden en te manoeuvreren in open lucht) maken deel uit van ingedeelde inrichtingen onderworpen aan een milieuvergunning:

 • Voor parkings van 10 tot 50 plaatsen: rubriek 68 A
 • Voor parkings van 51 tot 400 plaatsen: rubriek 68 B
 • Voor parkings van meer dan 400 plaatsen: rubriek 224

Als uw parking overdekt of ondergronds is, zijn deze voorwaarden niet van toepassing op u.
U dient dan de voorwaarden te raadplegen uitgelegd in de gids voor uitbaters “Overdekte en ondergrondse parking”.

Categorieën openluchtparkings

Onafhankelijk van het aantal plaatsen en het type voertuigen (voertuig met motor of elektrisch, heftruck met motor, bus, motor) zijn volgende parkings betrokken bij deze gids voor uitbaters:

- Alle openluchtparkings al dan niet verbonden met een nieuwe constructie of een reconstructie;

- Garageboxen – inclusief die boxen die rechtstreeks uitgeven op de openbare weg – als de manoeuvreerzone in open lucht is.

 • Uw parking in open lucht is;
 • Hij minstens 10 plaatsen heeft;
 • U een bestaande parking opnieuw aanlegt.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf). 

Waarom deze voorwaarden?   

De veiligheid waarborgen Hinder vermijden en mobiliteit bevorderen Behoud van het leefmilieu

- Maneuvers op de openbare weg vermijden
- Verkeersongevallen vermijden
- De veiligheid van de voetgangers garanderen

- Zorgen voor een vlotte lokale mobiliteit
- Het gepaste aantal plaatsen bepalen, rekening houdend met de gewestelijke mobiliteitsdoelstelling (het aantal verplaatsingen met de auto met 20% verminderen)
- Fietsstallingen verplichten

- De infiltratie in de bodem van onverwachte lekken van olie of koolwaterstof of zware metalen

- De normen respecteren inzake concentratie van vervuilende stoffen die in de riolering geloosd worden

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

 • De veiligheid van de gebruikers en de voetgangers te garanderen;
 • De openbare weg vrij te houden bij laden en lossen;
 • Mobiliteit en vlot verkeer te verzekeren;
 • Het leefmilieu te beschermen (vervuiling van bodem, water en lucht te vermijden).

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over uw verplichtingen wat betreft:

Datum van de update: 08/03/2021