U bent hier

Uw parking verbouwen (professionnels)

 • Vraag om toelating (bij uw gemeente of bij Leefmilieu Brussel, al naargelang de herkomst van uw vergunning), vooraleer u:
  •  Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
  Thurn & Taxis Site
  Havenlaan 86C, bus 3000
  1000 Brussel

  Vermeld in uw brief:

  -   de naam, de firmanaam en het adres van de houder van de milieuvergunning;

  -   de referenties van de geldige milieuvergunning(en).

  U kunt ook het aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning invullen en naar Leefmilieu Brussel opsturen.

  Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren.

 • de gebruiksuren of het type van gebruikers verandert;
 • in de parking een installatie of machine toevoegt, die de werking van de parking kan beïnvloeden (bv. koelgroep, ...);
 • de parkeerplaatsen reorganiseert;
 • de toegangen en de nooduitgangen van de parking verandert;
 • het ventilatiesysteem of de ventilatieopeningen wijzigt;
 • binnenmuren toevoegt;
 • garageboxen of lokalen creëert;
 • barrières plaatst aan de ingang van de parking;
 • werken uitvoert, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.
 • Wacht altijd op de officiële toelating om dergelijke wijzigingen uit te voeren. 
   
Datum van de update: 08/03/2021