U bent hier

De verplichtingen inzake regenwaterbeheer

Voor nieuwbouw-, uitbreidings- of renovatieprojecten, legt de milieuvergunning een compensatie op van de door het project veroorzaakte impermeabilisering van de bodem: dat gebeurt enerzijds door de afvloeiing van het regenwater van felle stortbuien af te remmen (in een wadi, groene infiltratiezone, drainerende sleuf bijvoorbeeld) en anderzijds door het regenwater te recupereren (in een regenwaterreservoir) met het oog op het hergebruik ervan.

Opgelet: een stormbekken kan niet de functie van een regenwaterreservoir vervullen! Een stormbekken moet namelijk zoveel mogelijk leegstaan om regenwater bij felle neerslag te kunnen opvangen, terwijl een regenwaterreservoir gevuld moet worden gehouden om het hierin verzamelde water te kunnen hergebruiken.

Bufferfunctie bij stormregen

Het systeem moet minstens een tienjarige regen gedurende 1 u kunnen opvangen en idealiter het regenwater beheren met nullozing.

Recuperatie van het regenwater

De milieuvergunning legt doorgaans de installatie op van een regenwaterrecuperatiesysteem van minstens 33 liter per m² dak in horizontale projectie.

De gids inzake regenwaterbeheer legt u uit, welke uw verplichtingen ter zake zijn.

Verder hebben we u ook een calculator ter beschikking gesteld ter berekening  van de buffercapaciteit en de hoeveelheid regenwaterrecuperatie.

Goede praktijken voor sommige sectoren

Als u een carwash, een tankstation, een carrosserie, een drukkerij, een houtverwerkingsbedrijf of een laboratorium uitbaat, raadpleeg dan de goede praktijken inzake waterbeheer.

Datum van de update: 18/03/2022