U bent hier

De verplichtingen inzake energieverbruik

De milieuvergunning legt diverse verplichtingen op inzake energieverbruik.

Die verplichtingen hebben betrekking op de energieboekhouding en de energieaudit.

Ze vormen een aanvulling op de EPB-vereisten die worden opgelegd door de EPB-reglementeringen voor verwarming en klimaatregeling.

De energieboekhouding: in welke gevallen?

U beheert een gebouw of een groep van gebouwen die een technische en geografische eenheid (TGE) vormen en die een oppervlakte van meer dan 1.000 m² beslaan:

Uw milieuvergunning legt u verplichtingen op in verband met de energieboekhouding als u in deze gebouwen beschikt over:

 • een ingedeelde verwarmingsketel;
 • een in rubriek 132 B ingedeelde klimaatregelingsinstallatie.

Energieproductie voor industriële doeleinden: proces

Als het proces een hoog energieverbruik heeft, bijvoorbeeld een winkel met een koelafdeling of grote serverlokalen:

 • Plaats energiemeters op de posten met het hoogste energieverbruik:
  • die in uw milieuvergunning worden vermeld of
  • in de energieaudit of tijdens een andere evaluatie - meetcampagne, werden geïdentificeerd als hoog vermogen.

Voor een winkel met een koelafdeling met koeltogen en/of een koelruimte:

 • Plaats per koelcentrale:
  • een meter die de positieve koeling berekent;
  • een meter die de negatieve koeling berekent.

Verplichte boekhouding van het procesgebonden energieverbruik

Deze boekhouding bestaat uit 3 delen.

1. Een jaarlijks opvolgingsrapport van het energieverbruik
Elk jaar vraagt Leefmilieu Brussel u om het rapport met het brutoverbruik aan brandstoffen en elektriciteit van het gebouw of de TGE op te stellen.

   Stuur dat rapport naar ons terug op de datum en volgens de methoden die
   in onze aanvraag worden toegelicht.

2. Een maandelijkse meteropneming van het proces

 • Volg uw maandelijkse energieverbruik op.

     Voor hulp kunt u een beroep doen op 'Facilitator Duurzame Gebouwen'
     door te bellen naar het gratis nummer 0800 85 77 of
     een e-mail te sturen naar facilitator@leefmilieu.brussels.
     U mag ook uw eigen softwareprogramma of Excel-rekenbladen gebruiken.

 • De resultaten moeten in grafiekvorm worden voorgesteld. 

3. Een analyse van het verbruik van het proces
In deze analyse moet u de volgende vragen beantwoorden en de antwoorden toelichten:

 • Welke posten verbruiken het meest energie?
 • Hoe is het maandelijkse en jaarlijkse energieverbruik de afgelopen 3 jaar geëvolueerd? Hoe kunnen de eventuele verschillen worden verklaard?
 • Verbruikt de vestiging elektriciteit tijdens de daluren? 
 • Hoe verhoudt het verbruik van het proces van uw site zich tegenover dat van andere uit dezelfde sector (benchmarking)? Houdt u zich aan het sectorgemiddelde? Om deze vraag te beantwoorden, moeten de specifieke ratio's van uw vestiging met die van andere gebouwen van dezelfde sector worden vergeleken.
  Informeer u bij uw federatie of bij de 'Facilitator Duurzame Gebouwen'.

De energieaudit

Voor de meeste vestigingen - met uitzondering van woongebouwen - van meer dan 3.500 m², moeten de aanvragen voor een milieuvergunning of een verlenging van een milieuvergunning met een energieaudit worden aangevuld.

Deze energieaudit omvat een actieplan om het energieverbruik te verminderen.

Zodra uw milieuvergunning is afgeleverd, dient u te bewijzen dat u zich aan de in het actieplan vastgelegde modaliteiten houdt.

Om meer te weten te komen over dit type van energieaudit, kunt u de pagina over de energieaudits raadplegen. Daar vindt u een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een energieaudit?
 • Wanneer moet de energieaudit bij de milieuvergunningsaanvraag worden gevoegd?
 • Wanneer moet men een afwijking aanvragen?
 • Wie mag een energieaudit uitvoeren?
 • Wat houdt een energieaudit in?
 • Hoe lang is een energieaudit geldig?

Een bijzonder geval: winkels

Winkels die over koelkasten beschikken om aan hun commerciële behoeften te voldoen, zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen.

Als de milieuvergunning betrekking heeft op een winkel met een koelinstallatie (bv. een koelkamer) en deze winkel niet aan een energieaudit is onderworpen, kunnen er in de milieuvergunning bijzondere voorwaarden worden opgenomen.

Deze voorwaarden nemen dan de vorm aan van ‘goede praktijken’ die een vermindering van het energieverbruik beogen, niet alleen met betrekking tot het energieverbruik voor de koudeproductie maar ook voor de algemene verlichting en de ventilatie.

Datum van de update: 17/01/2022