U bent hier

Bescherming van de natuur: uw verplichtingen

Uw milieuvergunning kan bijzondere uitbatingsvoorwaarden betreffende de bescherming van de natuur bevatten, zelfs indien uw activiteit plaatsvindt op een site die zich niet in of in de buurt van een natuurgebied van grote waarde bevindt.

Waarom deze voorwaarden?

Deze uitbatingsvoorwaarden beogen de biodiversiteit van uw site te beschermen of te verhogen.  Ze versterken het natuurlijk karakter van uw terrein, uw wijk en onze hoofdstad.  

Deze voorwaarden zijn aangepast in functie van de kenmerken van de site of de onderneming. 

Wat zijn de basisvoorwaarden om de natuur te beschermen?

 • Wanneer u een beschermd dier vindt, vogel, zoogdier, amfibie of reptiel, moet u onmiddellijk contact opnemen met het departement Biodiversiteit van Leefmilieu Brussel
 • Gebruik amberkleurige buitenverlichting met ledlampen. Richt het licht naar de grond.
 • Kies voor inheemse beplantingen, d.w.z. lokale plantensoorten voor de inrichting van de tuinen en groendaken en om de grenzen van uw site af te bakenen.

  Gebruik enkel inheemse plantensoorten voor:

  • de herbeplanting op een bestaande site en
  • de beplanting in het kader van een project.

  U kan onze lijst van aanbevolen inheemse plantensoorten (.pdf) raadplegen.

 • Behoud of bescherm de kleine landschappelijke elementen zoals hagen of houtwallen op uw site.
  Laat een opening van 10 cm onder de hagen of afsluitingen zodat de kleine fauna er langs kan, behalve indien er huisdieren in de tuin aanwezig zijn.
 • Bewaar en stockeer dood hout indien mogelijk ter plaatse.
 • Bescherm de bomen en hun wortels tegen de werfvoertuigen indien u grondwerken uitvoert in het kader van een project.
 • Het is verboden uitgegraven grond te storten en op te slaan in groene zones indien u grondwerken uitvoert.
 • Het is verboden pesticiden en andere producten die giftig zijn voor het leefmilieu te gebruiken op de site.
Datum van de update: 17/01/2022