U bent hier

Welk type van vergunning aanvragen?

Welk type van vergunning moet u verkrijgen ?

Om te weten welk type van vergunning u moet aanvragen, dient u eerst de klasse van uw inrichtingen te bepalen.

Het type van vergunning dat u nodig hebt, hangt namelijk rechtstreeks af van de klasse van de desbetreffende inrichtingen.

Om de klasse van uw activiteit te bepalen kunt u gebruikmaken van onze zoektool easyPermit. Met deze tool kunt u te weten komen welke ingedeelde inrichtingen verbonden zijn aan uw type van activiteit.

U kunt ook de volledige lijst van de ingedeelde inrichtingen raadplegen.

Uw project of activiteit omvat verschillende ingedeelde inrichtingen?

U moet nog slechts één aangifte of aanvraag voor een vergunning indienen. U moet de meest strikte milieuvergunning aanvragen, die die overeenstemt met de inrichtingen van de hoogste klasse (dit is de volgorde, van hoog naar laag: 1A, 1B, 2, 1D, 1C, 3). Lijst in het aanvraagformulier alle inrichtingen op, ook die van de andere klassen.

Als u voor uw project ook een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, raadpleeg dan de pagina over het gemengd project.

Inrichtingen van klasse 3

De laagste klasse is klasse 3. De inrichtingen van klasse 3 hebben een beperkte impact op het milieu en hun omgeving. Om deze inrichtingen te mogen plaatsen, onderhouden of gebruiken, volstaat het om een specifiek aangifteformulier in te vullen en dit naar de dienst 'leefmilieu' van de desbetreffende gemeente op te sturen. De aangifte is gratis (tenzij de gemeente dossierkosten aanrekent). U moet rekenen op een twintigtal dagen vooraleer u het ontvangstbewijs krijgt dat u de toelating geeft om uw inrichtingen uit te baten. Deze toelating is in principe onbeperkt in de tijd.

Inrichtingen van klasse 2

De inrichtingen van klasse 2 hebben een middelmatige impact op het milieu en hun omgeving. Voor deze inrichtingen is een milieuvergunning van klasse 2 vereist.

Die wordt afgeleverd door de gemeentebesturen op basis van een dossier bestaande uit een specifiek formulier waaraan o.a. plannen zijn toegevoegd, gevolgd door een openbaar onderzoek van 15 dagen.

Daarentegen zal de bevoegde administratie voor de behandeling van die aanvraag Leefmilieu Brussel zijn, als u een “uitbreidende” milieuvergunning van klasse 2 bij een vergunning van klasse 1B of 1A moet aanvragen (in geval van te belangrijke wijzigingen die aan uw inrichtingen worden aangebracht).

Als de inrichtingen van klasse 2:

  • van openbaar nut worden beschouwd (distributienet voor elektriciteit, mobiele telefonie, …);
  • en/of uitgebaat worden door een publiekrechtelijke persoon (ambassade, overheidsadministratie, …);
  • en/of gelegen zijn in een als erfgoed geklasseerd gebouw (Hortahuis, …);
    hebt u een door Leefmilieu Brussel afgeleverde “publieke” milieuvergunning van klasse 2 nodig.

Bij het aanvragen van een vergunning voor inrichtingen van deze klasse moet u rekening houden met een termijn van circa twee maanden (60 dagen) tussen de indiening van uw volledig dossier en de aflevering van de vergunning, alsook met 125 euro aan dossierkosten (+ eventuele gemeentelijke kosten). De vergunning zelf is meestal 15 jaar geldig.

Inrichtingen van klasse 1D

De inrichtingen van klasse 1D hebben een middelmatige impact op het milieu en hun omgeving. Voor deze inrichtingen is een milieuvergunning van klasse 1D vereist. 

Die wordt afgeleverd door Leefmilieu Brussel op basis van een dossier bestaande uit een specifiek formulier waaraan o.a. plannen zijn toegevoegd.  

Bij het aanvragen van een vergunning voor inrichtingen van deze klasse moet u rekening houden met een termijn van circa 30 dagen tussen de indiening van uw dossier en de aflevering van de vergunning, alsook met 125 euro aan dossierkosten (+ eventuele gemeentelijke kosten). De vergunning zelf is meestal 15 jaar geldig.

Inrichtingen van klasse 1C

De inrichtingen van klasse 1C hebben een beperkte impact op het milieu en hun omgeving. Om deze inrichtingen te mogen plaatsen, onderhouden of gebruiken, volstaat het om een specifiek aangifteformulier in te vullen. Aangezien het om technische of gewestelijke aangelegenheden gaat, is het Leefmilieu Brussel die deze dossiers behandelt en de toelatingen aflevert. Bij het indienen van een aanvraag voor inrichtingen van deze klasse moet u rekening houden met een termijn van twintig dagen om de vereiste toelating te krijgen, die gratis is en waarvan de geldigheidsduur kan verschillen.

Inrichtingen van klasse 1A of 1B

De inrichtingen van klasse 1 hebben een aanzienlijke (1B) of een erg aanzienlijke (1A) impact op het milieu en hun omgeving. Voor deze inrichtingen hebt u een door Leefmilieu Brussel afgeleverde milieuvergunning nodig. De aanvraag omvat een gedetailleerd onderzoek van de gevolgen van deze inrichtingen: een door de aanvrager opgesteld effectenverslag (1B) of een door een erkend studiebureau uitgevoerde effectenstudie (1A). Na openbaar onderzoek wordt de aanvraag ter advies voorgelegd aan technische deskundigen en de overlegcommissie.

Voor de inrichtingen van klasse 1B en 1A kunt u ook een voorafgaand attest aanvragen. Dit attest geeft u niet de toelating om de inrichtingen uit te baten, maar biedt u wel de mogelijkheid om een principiële beslissing te verkrijgen, zonder noodzakelijkerwijs al precieze technische informatie te moeten bezorgen. Het zal nadien ook eenvoudiger zijn om de vergunning zelf aan te vragen.

Datum van de update: 18/02/2019