U bent hier

Gemengd project "stedenbouwkunde en milieu"

Een gemengd project is een project waarvoor u zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning van klasse 1B of 1A nodig hebt.

In dat geval dient u beide aanvragen tegelijkertijd in te dienen, zo niet, zullen ze als onvolledig worden beschouwd. Leefmilieu Brussel en de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw zullen uw aanvraag vervolgens samen onderzoeken, dit om bepaalde delen van de procedure niet nutteloos te herhalen (advies van de Dienst voor Brandbestrijding, effectenverslag of -studie, openbaar onderzoek, overlegcommissies).

Uw milieuvergunning is pas geldig als u ook uw stedenbouwkundige vergunning krijgt. In afwachting van uw stedenbouwkundige vergunning, is de milieuvergunning geschorst. Als de stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd, wordt de milieuvergunning nietig verklaard.
U kunt ook een milieuattest of een stedenbouwkundig attest aanvragen, als u een principiële beslissing voor een project wenst, alvorens de definitieve vergunningen aan te vragen.

Datum van de update: 21/04/2019