U bent hier

Zodra u de vergunning in handen hebt

Over het algemeen geldt dat, als u over een milieuvergunning beschikt of als u inrichtingen hebt aangegeven, u alle mogelijke voorzorgen dient te treffen om gevaarlijke situaties te vermijden en de door uw inrichtingen veroorzaakte hinder te beperken.

U bent bij wet verplicht om een tweetalige kennisgeving aan te plakken, die het bestaan van een aangifte, een milieuvergunning of een wijziging ervan vermeldt.

Wanneer er een milieuvergunning wordt uitgereikt voor inrichtingen die nog niet bestaan, wordt er op de milieuvergunning een “uitvoeringstermijn” voor deze inrichtingen vermeld: dat is de tijd waarover u beschikt om deze inrichtingen te plaatsen of duidelijk met de bouw ervan te beginnen.

Om meer inzicht te krijgen in de verplichtingen die zijn vastgelegd in uw milieuvergunning en de wijze waarop u de exploitatievoorwaarden in acht kan nemen, werden er verschillende ondernemersgidsen opgesteld die u kan raadplegen.

De houder van de milieuvergunning moet overigens een gewestelijke heffing betalen.

Datum van de update: 10/05/2019