U bent hier

Hoe uw aanvraag indienen?

Om uw ingedeelde inrichtingen te kunnen uitbaten, moet u bij Leefmilieu Brussel een milieuvergunningsaanvraagdossier indienen of bij de gemeentelijke administratie aangifte doen. Het type van vergunning dat u moet aanvragen hangt af van de klasse van uw inrichtingen.

Om te weten welk type van vergunning u moet aanvragen, moet u eerst de klasse van uw inrichtingen bepalen. Die inrichtingen worden in zes klassen ingedeeld naargelang de impact die ze kunnen hebben op het leefmilieu en de buurt, van de kleinste impact tot de grootste impact: klassen 3, 1C, 1D, 2, 1B, 1A.

Om de klasse van uw activiteit te bepalen, kunt u gebruikmaken van onze zoektool easyPermit.

Dankzij EasyPermit kent u :

  • de ingedeelde inrichtingen die verbonden zijn aan uw type van activiteit en
  • de specifieke documenten die moeten worden gevoegd bij uw milieuvergunningsaanvraag van klasse 1A of 1B

Uw project of activiteit omvat verschillende ingedeelde inrichtingen?

U moet nog slechts één aangifte of aanvraag voor een vergunning indienen. U moet de meest strikte milieuvergunning aanvragen, die die overeenstemt met de inrichtingen van de hoogste klasse (dit is de volgorde , van hoog naar laag: 1A, 1B, 2, 1D, 1C, 3). Lijst in het aanvraagformulier alle inrichtingen op, ook die van de andere klassen.

Maar opgelet: de inrichten van klasse 1C moeten altijd het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke aangifte.

Als het gaat om een asbestverwijderingswerf (van klasse 1B of 1C) die gevolgd zal worden door de uitbating van andere ingedeelde inrichtingen (bv. een nieuw kantoorgebouw), moet u voor deze inrichtingen niet alleen een vergunning aanvragen, maar moet u eerst en vooral de milieuvergunning van klasse 1B aanvragen of de voor de asbestverwijderingswerf benodigde inrichtingen van klasse 1C apart aangeven.

Als het antennes betreft, raadpleeg dan de pagina over de Golven en Antennes - Milieuvergunning of milieuaangifte.

Vereist uw project ook een stedenbouwkundige vergunning ?

In bepaalde gevallen moet zowel een milieuvergunning worden aangevraagd bij Leefmilieu Brussel als een stedenbouwkundige vergunning bij de gemeente. Als de milieuvergunning van klasse 1A of 1B is, is de milieuprocedure verbonden met de stedenbouwkundige procedure. In dat geval moet u beide vergunningen tegelijk aanvragen. We spreken dan van een gemengde vergunning.

Als u voor uw project ook een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, raadpleeg dan de pagina over het gemengd project.

Datum van de update: 10/05/2019