Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel wil het internetgebruik voor iedereen promoten en van de toegankelijkheid van dat internet een speerpunt maken. Daarom stellen we u op deze pagina een toegankelijkheidsverklaring over deze website voor en wordt ons engagement ter zake toegelicht.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

We hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren: 

  • Onze Directieraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het principe dat alle websites van Leefmilieu Brussel toegankelijk worden gemaakt en dat die dimensie systematisch in elk nieuwe project wordt ingepast; 
  • Er werden een aantal medewerk·ers·sters aangewezen als referentiepersonen voor de toegankelijkheid die als opdracht hebben onze websites te doen evolueren; 
  • Er werd een nauwe samenwerking opgezet met  Anysurfer, een vereniging die ons moet adviseren bij dit initiatief; 
  • Verschillende medewerk·ers·sters en ontwikkelaars krijgen momenteel een opleiding; 
  • Ons grafisch charter werd herzien en bijgewerkt om rekening te houden met de basisprincipes zoals een voldoende kleurencontrast, het duidelijk aangeven van de links, ... Een gelijkaardige reflectie zal binnenkort worden aangevat voor ons grafisch charter voor print. 
  • Er werden standaarden bepaald om de filmpjes en documenten toegankelijk te maken en die standaarden gelden van bij de uitwerking van elk nieuw project. 

Niveau van eenvormigheid met de toegankelijkheidsnorm

De doorgevoerde wijzigingen op deze website zijn gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ontwikkeld door het  consortium W3C. Het is een geheel van regels om te beantwoorden aan de toegankelijkheidseisen ten bate van personen met een handicap. Die regels kunnen volgens drie niveaus worden toegepast: A, AA en AAA. 
We hebben ons ertoe geëngageerd deze website tegen 20 september 2020 conform niveau A van de WCAG 2.1 te maken, met uitzondering van bepaalde elementen die hieronder worden gedetailleerd. Momenteel zijn er nog aanpassingen aan de gang om dat niveau te bereiken.
Na die periode zal er een audit plaatsvinden om het gewenste niveau te bevestigen.

Wat niet tot ons actiedomein zal behoren …

Gelet op de omvang van onze digitale archieven is het onmogelijk om alle bestaande documenten toegankelijk te maken, zowel om financiële redenen als door de beschikbare human resources. We wensen wel dat alle nieuwe documenten toegankelijk worden gemaakt, net als bepaalde sleuteldocumenten uit het verleden. 

Feedback

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 3 december 2019. Ze zal worden geactualiseerd in functie van de evolutie van het project. 
Wij horen graag uw mening over de inspanningen die we leveren om onze website toegankelijker te maken. Bezorg ons uw opmerkingen en suggesties via onze contactpagina.