Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website leefmilieu.brussels. 


Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties. 

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking. 
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet. 
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden. 
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter. 
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken. 
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld. 

Conformiteit  op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website : 

Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp, het advies en gedeeltelijke herzieningen van Anysurfer  en de technische dienstverlener voor de ontwikkeling van deze website. 

Alle video’s die op deze website worden gepubliceerd na 23/09/2020 zijn toegankelijk gemaakt. 

Niet-toegankelijke inhoud: 

Gelet op de omvang van onze digitale archieven is het onmogelijk om alle bestaande documenten toegankelijk te maken, zowel om financiële redenen als door de beschikbare human resources. We wensen wel dat alle nieuwe documenten toegankelijk worden gemaakt, net als bepaalde sleuteldocumenten uit het verleden. 

Vanuit het standpunt van de technische toegankelijkheid hebben we enkele updates uitgevoerd die niet automatisch konden worden toegepast op alle pagina’s. De manuele updates worden geleidelijk uitgevoerd bij het onderhoud van de inhoud van de website. Al deze verbeteringen zijn dus niet van toepassing op de oude pagina’s. Het gaat om: 

  • Formulieren: we hebben de mogelijkheid toegevoegd om de parameter “automatisch aanvullen” van de velden te bepalen, maar dit is niet van toepassing op de oude formulieren. 
  • De functionaliteit die toelaat bijkomende informatie met behulp van een afbeelding weer te geven (infoboxes en complexe afbeelding) werden opnieuw toegevoegd met behulp van een veld in de editor, opdat de publishers de afbeelding zouden kunnen beschrijven.  Dit wordt toegepast op elke herziene pagina, maar niet op de oude pagina’s. 

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 3 december 2019. 
Laatste update: 20 september 2021.

Feedback en contactgegevens


Wij horen graag uw mening over de inspanningen die we leveren om onze website toegankelijker te maken. Bezorg ons uw opmerkingen en suggesties via ons contactformulier  of via volgend e-mailadres: webmaster@environnement.brussels

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

Tel.: +32 (0)2 / 775.75.75
Fax: +32 (0)2 / 775.76.21
Neem contact met ons op


We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.