Oefening 7: Bewustwording van je plaats in de omgeving

1. Inleiding

Beluister de inleiding op de oefening en ontdek het thema dat u in de praktijk gaat brengen.

2. Samenvatting van de oefening

Observeer voor u begint het landschap om u heen (…)

HET MIDDELPUNT TERUGVINDEN EN ZICH OPENSTELLEN (steunpunten, ademhaling, nieuwe blik) 

LICHAMELIJKE INTROSPECTIE (de 5 systemen en dan het hele lichaam)

VERPLAATSING VAN HET NEGATIEVE (3 x)

VITALE ACTIVERING OF HARMONISERING (4-5 x)

BEWUSTZIJN VAN ONZE OMGEVING:

  • ga zitten (in ontspannen of dynamische houding) en situeer mentaal de verschillende elementen van uw omgeving (…)
  • neem vervolgens de plaats in van een element in de omgeving (bv. een vogel in een boom) en richt de blik op uzelf (externe beschouwing) (…)

Zo wordt u zich bewust van de omgeving ten overstaan van uzelf (…) én van uzelf vanuit het perspectief van uw omgeving (externe beschouwing).

Kom nu weer tot uzelf, neem uw gewaarwordingen in u op en word u bewust van uw plaats in de omgeving. (…)

HERVATTING

3. Oefening

Probeer nu de oefening door te luisteren naar het audio-bestand.

U kan deze ervaring beleven waar u maar wilt, maar aarzel niet om het parcours in het Vogelzangpark in Anderlecht te ontdekken.

 

Terug naar de oefeningen