Oefening 5: De 5 zintuigen ontwikkelen

1. Inleiding

Beluister de inleiding op de oefening en ontdek het thema dat u in de praktijk gaat brengen.

2. Samenvatting van de oefening

HET MIDDELPUNT TERUGVINDEN EN ZICH OPENSTELLEN (steunpunten, ademhaling, nieuwe blik)

LICHAMELIJKE INTROSPECTIE (de 5 systemen en dan het hele lichaam)

VERPLAATSING VAN HET NEGATIEVE (3 x)

VITALE ACTIVERING OF HARMONISERING (4-5 x)

WEKKEN VAN DE ZINTUIGEN: installeer u comfortabel in uw as; zoek uw steunpunten (…) en maak uw zintuigen zachtjes wakker (…)

  • de tastzin: wrijf bewust in uw handen, luisterend naar uw gewaarwordingen en neem een pauze om uw ervaring tot u te laten doordringen (…)
  • het zicht: leg uw handen op uw ogen; open en sluit achtereenvolgens uw handen zoals de luiken van een huis en luister hierbij naar uw ervaring. Herhaal dit meerdere keren (…) en neem dan een pauze (…)
  • het gehoor : idem (…)
  • de reukzin: idem (…)
  • de smaakzin: masseer uw lippen, beweeg uw tong, slik, luisterend naar uw ervaring, en neem dan een pauze (…)

OPNEMEN VAN DE GEWAARWORDINGEN:  NEEM IN U OP WAT U VAN BUITENWERELD GEWAARWORDT (...)

HERVATTING

3. Oefening

Probeer nu de oefening door te luisteren naar het audio-bestand.

U kan deze ervaring beleven waar u maar wilt, maar aarzel niet om het parcours in het Vogelzangpark in Anderlecht te ontdekken.

 

Terug naar de oefeningen