Juni 2019

banniière achats publiques durables nl

VAN DE REDACTIE

Aankoopcentralen zijn in opkomst!

Deze instrumenten stellen de overheidsinstellingen in staat de organisatie van de overheidsopdrachten te ontlasten en te profiteren van aanzienlijke schaalvoordelen.

Bovendien stimuleren de grote volumes de markt om te voldoen aan de milieucriteria die in het bestek zijn opgenomen. 

In het bijzonder vindt u in deze nieuwsbrief twee nieuwe Brusselse aankoopcentrales. Vergeet niet dat u het aannkoopcentral altijd kunt zich inschrijven voor groene kantoorbenodigdheden en voor operationele leasing van voertuigen met een lagere milieubelasting.

Meer informatie op ons platform!

NIEUWS

Levering van 100% groene stroom 

Sinds 2015 biedt Sibelga de lokale overheden de mogelijkheid om groene stroom aan te kopen via een aankoopcentrale. Vanaf 1 januari 2020 zal deze centrale ook voor de gewestelijke overheden openstaan!

 

Dankzij dit systeem moeten de overheden geen aanbestedingen organiseren en genieten ze van unieke prijzen en van de deskundigheid van Sibelga op het vlak van duurzame energiebeheer.

Naast dit leveringsaanbod stelt Sibelga in haar centrale ook de aankoop van energiediensten voor. Zo kan men de acties die voorrang verdienen om de energieprestaties van openbare gebouwen te verbeteren (audit, bestek en uitvoering van de werken, onderhoud enz.) identificeren en uitvoeren.

Om meer te weten te komen over de centrale en hoe u zich erbij kunt aansluiten, nodigen wij u uit om de site NRClick van Sibelga te bezoeken en om contact op te nemen met de dienst NRClick via:  info@nrclick.be en 02/549 46 65.

illustration nrclick

Levering en onderhoud van ecologische en IT-apparatuur met oog voor het globale kostenplaatje: sluit u aan bij de centrale van het CIBG!

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) stelt een IT-aankoopcentrale voor die milieueisen integreert. De aankoopcentrale vergemakkelijkt het proces dankzij de grondige kennis van de apparatuur die het CIBG bezit en houdt ook rekening met het begrip ‘total cost of ownership’.
 

U kunt zich bij de centrale aansluiten en genieten van voordelen bij de bestelling van en de toegang tot computerdiensten en -producten (pc's, tablets, projectoren, servers, software, installatie, labeling enz.).

Het gebruik van de centrale heeft tal van voordelen:

  • Tijdwinst, omdat u de opdracht niet zelf moet opstellen en beheren;
  • Milieuwinst, omdat het CIBG bij de gunning en uitvoering van de opdrachten milieucriteria in aanmerking neemt;
  • Besparingen, omdat u geniet van aantrekkelijke prijzen dankzij de bestelling van grote volumes, terwijl de aangeboden apparatuur efficiënt is op het gebied van energieverbruik, cartridges enz.

Raadpleeg voor meer informatie over deze centrale en om de beschikbare producten te kennen de pagina's van het CIBG.

Contactpersoon: Geert ROYBERGHS

logo go green

PRAKTISCHE INFO

Coverbanden in de openbare aanbestedingen

Het gebruik van coverbanden draagt bij aan de overgang naar een efficiëntere en duurzamere mobiliteit. De overheden kunnen in hun bestellingen bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire bandeneconomie. Om dit voor vrachtwagens gemakkelijker te maken, is een beknopte gids over coverbanden in openbare aanbestedingen gepubliceerd. Ontdek het in dit artikel!

 

In het kader van de overgang naar een meer circulaire economie heeft de Franse staat een verbintenis voor groene groei afgesloten met het Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères (SNCP) om het gebruik van hergebruikte banden in de openbare wagenparken te bevorderen.

De overheidsinkopers worden aangemoedigd om de aankoop en het gebruik van coverbanden voor vrachtwagens te bevorderen. Om hen daarbij te helpen, stelt de gids "Les pneus rechapés dans les achats publics" (alleen in het Frans) clausules en criteria voor om de aankoop van coverbanden in het kader van hun overheidsopdrachten te stimuleren.

De gids verwijst ook naar een simulator die de economische en milieuprestaties van herbruikbare vrachtwagenbanden vergelijkt met die van niet-herbruikbare banden.

illu pneu

Un nouveau portail d’information economiesociale.be qui facilite la découverte et l’adhésion à l’entrepreneuriat durable  !


Sociale en coöperatieve ondernemingen vertegenwoordigen nu meer dan 1 op 8 banen in België en groeien al enkele jaren onafgebroken. Ze bouwen aan een rechtvaardigere en duurzamere samenleving en zijn een echt antwoord voor burgers en consumenten op zoek zijn zingeving. Een nieuw portaal biedt een lijst van deze bedrijven, maak van de gelegenheid gebruik om ze te ontdekken.

ConcertES, SAW-B, het Centre d’Économie Sociale en Step Entreprendre slaan de handen in elkaar om een inspirerend nieuw portaal te ontwikkelen: economiesociale.be.
 

Een van de mogelijkheden die de site biedt, is de raadpleging van een gids voor de sociale economie met meer dan 2.500 sociale ondernemingen. U vindt er ondernemingen in de sociale economie op basis van hun geografische locatie, hun sector of zelfs hun erkenningen. 
De gids, die zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, is opgevat in een logica van samenwerking. Hij nodigt iedereen uit om de database te verrijken door via een gebruikersvriendelijke interface een nieuwe actor toe te voegen of informatie bij te werken. Een essentiële bijdrage om te verzekeren dat de inhoud regelmatig wordt bijgewerkt! Op lange termijn moet de tool worden uitgebreid tot de 11.000 sociale ondernemingen (vzw's, coöperaties en sociale ondernemingen, ziekenfondsen, stichtingen) die in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgetekend zijn.

De site presenteert ook Transfo, het nieuwe tijdschrift met nieuws over de sociale ondernemingen. Het bevat een agenda van aanstaande sociaal-culturele evenementen, politiek en economisch nieuws van de sociale ondernemingen, inspirerende portretten en getuigenissen, themadossiers en publicaties over levenslang leren. Transfo neemt de fakkel over van de nieuwsbrief ES-info’s en zal input krijgen van de site econosoc.be, nog altijd het referentieportaal, die met het project samenwerkt.
 
Bezoek economiesociale.be en transfomag.be om deze twee nieuwe tools te ontdekken. Ze zijn er voor u!

logo economie sociale

GOEDE PRATIJKEN: EEN CASESTUDY

Stad Brussel: de ecologische en de sociale dimensie met elkaar verzoenen

In het kader van een groepsaankoop van energie voor de inwoners van het Gewest heeft de cel Milieuraadgeving van de Stad Brussel beslist om in haar communicatie zowel de ecologische als de sociale aspecten aan bod te laten komen. Yves Croisé vertelt ons over zijn ervaring.

Wat motiveerde u om duurzame clausules in deze opdrachten op te nemen?

Iets meer dan een jaar geleden lanceerde de Stad Brussel na een eerste editie in 2014 haar tweede groepsaankoop van groene elektriciteit en gas. De actie, die openstaat voor alle inwoners van de Stad Brussel, had niet alleen tot doel om groene elektriciteit aan te bieden, maar ook om de deelnemers te laten profiteren van besparingen op hun energiefactuur.

Om over deze ‘duurzame’ groepsaankopen te communiceren, leek het ons logisch om bij het drukken en verdelen van brieven en enveloppen rekening te houden met ecologische en sociale criteria.

Met welke criteria hebben jullie rekening gehouden?

Op milieuvlak hebben we in de opdracht voor het drukken van de brieven en de enveloppes en het envelopperen gevraagd om 100% kringlooppapier en plantaardige inkt te gebruiken. Ter herinnering, plantaardige inkt is inkt waarin de minerale olie (die uit niet-hernieuwbare bronnen komt) door plantaardige olie vervangen is. Die inkt vereenvoudigt het recyclingproces omdat hij gemakkelijker te verwijderen en beter te recyclen is dan minerale olie.

Op sociaal vlak hebben wij voor de opdracht van het drukken van de enveloppes en de brieven en de opdracht voor de verdeling ervan op het grondgebied van de Stad Brussel de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gekozen. Zo konden we kiezen aan welke economische actoren we een offerte vroegen. We hebben dan contact opgenomen met ondernemingen met aangepast werk. Hun eerste missie is de integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een handicap (fysiek, mentaal, psychisch).

Heeft u vooraf de markt verkend?

Ik heb verschillende bedrijven gebeld om na te gaan of ze konden voldoen aan mijn specificaties en de criteria die we hadden gekozen.

Tijdens die prospectie besefte ik dat het niet meeviel om in de Brusselse sector van de drukkerijen ondernemingen met aangepast werk te vinden die aan onze criteria konden voldoen. Toch hebben we voor elk van de twee opdrachten drie OAW's gevonden. Twee bedrijven hebben een offerte ingediend voor het drukken, en één voor de verdeling. Het lage aantal offertes is vooral te wijten aan het feit dat er momenteel weinig OAW's in de sector zijn.

Hoe is de uitvoering van de twee opdrachten verlopen? Bent u tevreden?

Ze zijn prima verlopen en wij zijn heel tevreden over het verrichte werk. Het is het bewijs dat we de ecologische en de sociale dimensie met elkaar kunnen verzoenen ...

AGENDA

De trainingssessies van het netwerk worden in september hervat!

Maandag 23 september van 9 u. tot 16 u. - Algemene opleiding:  theoretische inleiding tot duurzame overheidsopdrachten

Maandag 7 oktober van 9:30 u. tot 12:30 u. - Ecologische en maatschappelijk verantwoorde werk- en promotiekleding

Dinsdag 15 oktober van 9.30 u. tot 12.30 u. - Praktische kennismaking met duurzame overheidsopdrachten

Maandag 18 november van 9.30 u. tot 12.30 u.- Onderhouds- en schoonmaakproducten

Meer info op de opleidingen

U kunt zich voor een of meer van deze opleidingen inschrijven door een e-mail te sturen naar greenprocurement@leefmilieu.brussels, met vermelding van de module die u wilt bijwonen, de datum van het seminarie, uw naam, uw organisatie en uw functie binnen die organisatie.

logo duurzame overheidsaankopen