Januari 2019

banniière achats publiques durables nl

VAN DE REDACTIE

Het netwerk van duurzame overheidsaankopers wenst u een 2019 waarin nieuwe duurzame aankoopdoelstellingen voor uw administratie centraal staan! 

Hebt u uw challenge voor het nieuwe jaar al gepland? Met welke opdrachten wilt u het voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheidscriteria?

Advies nodig? Neem gerust contact op met de gratis helpdesk:

greenprocurement@leefmilieu.brussels

 

NIEUWS

 

Platform Duurzame Overheidsopdrachten: moderner, leesbaarder, veiliger

De inhoud van het Brussels platform voor duurzame overheidsaankopers is verhuisd. Het nieuwe platform is moderner, leesbaarder en beter beveiligd. Zoals steeds kunt u hier hulpmiddelen en informatie vinden over duurzame overheidsaankopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het platform is ook interactief: de leden wordt volop ruimte geboden voor het uitwisselen van informatie over duurzame overheidsaankopen (standaardbestekken, hulpmiddelen, reeds toegepaste milieucriteria enz.)! Hebt u een bestek dat milieucriteria omvat en dat u met anderen wilt delen? Hebt u recent een hulpmiddel voor overheidsopdrachten ontdekt dat u graag wilt delen? Al uw voorstellen voor toevoegingen kunt u kwijt op het adres greenprocurement@leefmilieu.brussels.

Bent u nog geen lid van het platform? Stuit u op inlogproblemen? Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Stuur ons een mailtje!

illustration plateforme acheteurs publics

 

Operationele aankoop-leasing van voertuigen: Leefmilieu Brussel stelt een nieuwe aankoopcentrale voor!

Leefmilieu Brussel stelt aan de Brusselse overheidsdiensten een centrale voor leveringsopdrachten ter beschikking waarmee op lange termijn voertuigen kunnen worden geleaset die de door ons ingeademde lucht verbeteren en een goede ecoscore hebben. Er worden 100% elektrische en hybride stadsauto's, 100% elektrische bedrijfsvoertuigen en thermische voertuigen aangeboden.

Voor vragen over de centrale voor operationele leasingopdrachten voor voertuigen kunt u contact opnemen met Gabriel DIAS onder vermelding van referentie 2017D0696.

photo voiture électrique

 

Aankoopcentrale voor kleine kantoorbenodigdheden

Tussen 2015 en 2018 heeft Leefmilieu Brussel een aankoopcentrale voor duurzame kleine kantoorbenodigdheden aan de overheidsorganen van het Gewest ter beschikking gesteld. Aangezien het succes nog altijd aanhoudt, is eind 2018 een nieuwe opdracht gelanceerd voor de periode 2019-2022.  Om deel te nemen volstaat het om een aanvraag te versturen naar het adres greenprocurement@leefmilieu.brussels. U krijgt een lidmaatschapskaart toegestuurd die u dient te ondertekenen, waarna u rechtstreeks in contact wordt gebracht met leveranciers.

Meer info over de centrale en de aangeboden producten op onze infopagina's of op het platform voor duurzame overheidsaankopers!

 

Verplichting om sociale clausules op te nemen in gewestelijke overheidsopdrachten

titre les clauses sociales à bruxelles

De omzendbrief van de regering betreffende de verplichting om sociale clausules op te nemen in de gewestelijke overheidsopdrachten van 19 JULI 2018 is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Deze nieuwe omzendbrief verplicht aanbesteders die onder de bevoegdheid van de ondertekenende ministers vallen ertoe om sociale clausules op te nemen:

  • in opdrachten voor werken van meer dan € 750 000
  • in opdrachten voor diensten waarvoor het geraamde bedrag hoger is dan de vastgestelde grens voor Europese bekendmaking en waarvoor de uitvoeringsduur van de werken 60 kalenderdagen of meer bedraagt.

Nieuw is de flexibele clausule, die de aanbesteder in staat stelt de sociale clausule via een aantal opleidingsuren, via een percentage onderaanbesteding aan de sociale inschakelingseconomie of via een combinatie van beide te realiseren.
Meer informatie over deze omzendbrief

 

PRAKTISCHE INFO

 

Nieuwe criteria van de Europese Commissie voor twee productcategorieën

De gids EU GPP Criteria van de Europese Commissie stelt nieuwe milieucriteria voor twee opdrachtcategorieën:

  • Wegverlichting en verkeersborden
  • Reinigingsproducten en -diensten

Op dit moment zijn ze alleen in het Engels beschikbaar.

Ter herinnering: de Europese Commissie heeft de toolkit EU GPP Criteria samengesteld om de implementatie van ecologische criteria in overheidsopdrachten te vergemakkelijken. Het gaat om een verzameling fiches met criteria die bedoeld zijn om een goed evenwicht te bereiken tussen milieuprestaties, prijsoverwegingen, beschikbaarheid op de markt en eenvoudige controleerbaarheid.

Bent u van plan een dergelijke opdracht uit te schrijven, neem dan zeker een kijkje op de site!

 

Platform van Europese spelers binnen de circulaire economie

Het Platform van Europese spelers binnen de circulaire economie stelt leden in staat informatie uit te wisselen, te interageren en de ontwikkeling van de circulaire economie te versnellen, tot voordeel van iedereen. Het platform is opgezet door de Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité en biedt goede praktijkvoorbeelden, documentatie en referenties. Daarnaast biedt het toegang tot meerdere interactiekanalen met andere Europese spelers binnen de circulaire economie.

Ook kan worden ingeschreven op een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de meest recente publicaties, aankondigingen en evenementen.

Meer informatie over het platform

AGENDA

Dinsdag 19 februari (9u00-16u30): Algemene opleiding inzake het opnemen van milieucriteria in overheidsopdrachten

Dinsdag 26 februari (9u00-12u30): Doordachte keuzes voor het imago van de overheid: geschenken, planten, goodies, banners

Maandag 11 maart (9u00-12u30): Maandag 11 maart (9u00-12u30): Controle van de clausules in overheidsopdrachten en onmisbare hulpmiddelen voor aankopers bij de opname van criteria.

Donderdag 21 maart (9u00-12u30): Zero afval binnen overheidsopdrachten

Maandag 29 april (9u00-12u30): Kiezen van ICT-materiaal met een beperktere impact

Dinsdag 14 mei  (9u00-12u30): Bezoek aan inspirerende projecten voor overheidsopdrachten!

U kunt zich voor een of meerdere van deze opleidingen inschrijven door een mail te versturen aan greenprocurement@leefmilieu.brussels met vermelding van de module die u wilt bijwonen, de datum van de seminar, uw naam, uw organisatie en uw functie binnen die organisatie.

Meer info op de opleidingen