GDPR

Door contact op te nemen met de facilitator geeft U uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, en voor het doorsturen van de tevredenheidsenquête. Uw gegevens worden bewaard voor een periode van vier jaar vanaf het afsluiten van uw aanvraag.
U heeft het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken, evenals het recht op toegang, rechtzetting of het verwijderen van uw persoonsgegevens, door contact op te nemen met ons per post (Brussel Leefmilieu, Facilitator Duurzame Gebouwen, Dpt. Duurzame gebouwen - begeleiding van de professionelen, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel) of via e-mail (facilitator[at]leefmilieu.brussels). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Leefmilieu Brussel per post (Brussel Leefmilieu, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel) of per e mail (privacy[at]leefmilieu[.]brussels). Indien u wenst, kunt u een klacht indienen bij de indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).