Covid-19 : De annuleringskosten van gesubsidieerde evenementen zullen worden gedekt

Voor wat betreft de gesubsidieerde evenementen, heeft de regering maatregelen genomen 1  : 

  • Indien het evenement AFGELAST wordt, zullen de voorziene reeds gemaakte en gerechtvaardigde kosten gedekt worden maar zullen dat ook de annulatiekosten op voorwaarde dat deze kosten niet het voorwerp zijn van andere hulp en maatregelen die verband houden met de Covid-19-crisis, of ze van het gewest, of van particuliere middelen nu federaal zijn, op grond van de algemene economische maatregelen

In de praktijk zal het nodig zijn om op erewoord te verklaren dat deze kosten niet worden gedekt door andere steun en ze vervolgens, net als voor alle andere uitgaven, ze op te nemen in de algemene uitgaven inventaris en ze vergezeld te laten gaan van bewijsstukken.

  • Indien het evenement in 2020 UITGESTELD, wordt de indieningsdatum voor de documenten eveneens uitgesteld, overeenstemmend met de termijn tussen de oorspronkelijke datum en de einddatum van het evenement.

 

 

1. BBHR van 26/03/2020 tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie.