Archieven van de Federale Raad voor Dierenwelzijn

Raadpleeg de archieven van de Federale Raad voor Dierenwelzijn

Raadpleeg de rapporten van de Federale Raad voor Dierenwelzijn

Door de 6e Staatshervorming is dierenwelzijn een gewestelijke bevoegdheid geworden, waardoor in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aparte, regionale Raden voor dierenwelzijn opgericht werden om de respectievelijke ministers of staatssecretaris te adviseren.

De adviezen van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn zijn te raadplegen via onderstaande link : https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/brusselse-raad-voor-dierenwelzijn-een-nieuwe-gewestelijke-instantie