Subsidie voor basisopdrachten

Ten einde de actie van verenigingen ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een blijvend karakter te geven, werd er een erkenningssysteem ingevoerd1,2

De erkenning is voorbehouden aan verenigingen die o.a.

  • als matschappelijk doel de verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) hebben;
  • hun maatschappelijk zetel in het BHG hebben.

De erkende verenigingen kunnen dan van een vijfjarige subsidie voor hun basisopdrachten genieten.

De erkennigsaanvragen moeten tussen 01/10/2020 en 31/10/2020 naar ons gestuurd worden. Het is aangeraden de subsidie voor basisopdrachten tegelijkertijd aan te vragen (periode 01/07/2021 – 30/06/2026)

De Regering beslist over de toekenning van de erkenning of de weigering ervan. Deze beslissing zal u tegen 15/03/2021 betekend worden.

 

  Ordonnantie van 04/09/2008 betreffende de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS 30/09/2008)

  BBHR van 01/10/2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS 12/10/2009)

 

Datum van de update: 24/01/2022